Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2020
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2020

Zanotowałeś dużą niedopłatę podatku PIT? Przesuń termin spłaty bądź rozłóż ją na raty

Iwona Maczalska 13.04.2017 09:00 (aktualizacja: )

Dokonując rocznego rozliczenia PIT za 2016 rok może okazać się, że zanotowaliśmy sporą kwotę niedopłaty podatku PIT. Jeżeli kwota do zapłaty jest dla nas zbyt duża by spłacić ją jednorazowo, możemy ubiegać się w urzędzie skarbowym o odroczenie terminu spłaty, bądź rozłożenie płatności podatku na raty.

Zanotowałeś dużą niedopłatę podatku PIT? Przesuń termin spłaty bądź rozłóż ją na raty
Źródło: YAY foto

Choć do końca rocznych rozliczeń PIT za 2016 rok zostały jeszcze trzy tygodnie wielu podatników swoje rozliczenia złożyło już w urzędzie skarbowym. Dla większości z nas złożenie zeznania PIT kończy obowiązek rozliczeniowy za rok ubiegły. Są jednak podatnicy, na których ciąży dodatkowy obowiązek – zapłata zaległego podatku PIT.

Niedopłata podatku PIT za 2016 rok

Wielu podatników zastanawia się dlaczego powstała u nich zaległość podatkowa. Warto pamiętać, że niedopłata podatku jest różnicą pomiędzy podatkiem naliczonym podatnikowi a pobranymi (wpłaconymi) zaliczkami na podatek w ciągu roku. Najczęstszymi powodami powstania niedopłata podatku u podatnika są:

  1. podatnik nie rozliczy wszystkich zaliczek miesięcznych,
  2. miesięczne zaliczki na podatek były pobierane według stawki 18%, a nasze dochody przekroczyły próg podatkowy 85 528 zł, więc powinny być opodatkowane już wg wyższej 32% stawki,
  3. gdy podatnik uzyskuje przychody z wielu źródeł rozliczanych według 18% podatku dochodowego, a łącznie przychody spowodowały przekroczenie progu podatkowego i konieczność zastosowania 32% stawki,
  4. gdy podatnik uzyskuje przychody z wielu źródeł i doszło do podwójnego uwzględnienia kwoty wolnej od podatku.

Zaległy podatek PIT: odroczenie terminu spłaty, rozłożenie spłaty na raty

Podatnicy, którzy zanotowali niedopłatę podatku w swojej deklaracji PIT, a którzy aktualnie nie posiadają środków by terminowo przekazać ją do urzędu skarbowego nie powinni popadać w panikę. Mają bowiem oni możliwość wystąpienia do urzędu skarbowego z prośbą o odroczenie terminu spłaty zaległości, bądź rozłożenia jej na raty.

Możliwość taką daje podatnikowi art. 67a ustawy – Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926). W myśl artykułu organ podatkowy na wniosek podatnika, w przypadku wystąpienia ważnych interesów podatnika bądź interesów publicznych może odroczyć termin płatności podatku lub też rozłożyć zapłatę podatku na raty.

Kluczowe znaczenie ma jednak zapis o wystąpieniu ważnych interesów u podatnika bądź interesów publicznych. Oznacza to, że organ podatkowy nie jest zobligowany do przyjęcia wniosku podatnika, a pozytywna decyzja organu wydawana jest wyłącznie w przypadku dobrze uzasadnionych wniosków.

Odrzuceniem wniosku w przypadku indywidualnego podatnika nie należy się jednak zbytnio obawiać. Organowi podatkowemu bowiem bardziej zależy na samym pozyskaniu należnych zaległości, niżeli na długim wyczekiwaniu na spłatę zobowiązania.

Wniosek o odroczenia terminu spłaty bądź rozłożenie podatku na raty tylko do 2 maja

Warto mieć na uwadze, że wniosek o odroczenie terminu zapłaty podatku lub rozłożenie jej spłaty na raty powinien być złożony najpóźniej do dnia 2 maja 2017 roku. Po tym terminie bowiem niezapłacona niedopłata podatku PIT stanie się już zaległością podatkową – wówczas pozostanie wyłącznie wnioskowanie o odroczenie terminu spłaty bądź rozłożenie na raty spłaty zaległości podatkowej.

Iwona Maczalska, PIT.pl