Zamień rentę uczniowską na socjalną

Redakcja PIT.pl

Od 16 grudnia 2022 r. można wnioskować o zamianę renty uczniowskiej na socjalną. Zamiana przysługuje osobie, która ma ustalone prawo do renty uczniowskiej – niezależnie od tego, czy jest to renta przyznana na stałe, czy okresowa.


Źródło: shutterstock.com

Aby zamienić rentę uczniowską na socjalną, należy złożyć wniosek do ZUS. Zamiana przysługuje od miesiąca złożenia wniosku, co oznacza, że jeśli ktoś złoży wniosek w grudniu 2022 r., otrzyma rentę socjalną od 16 grudnia 2022 r.

Zamiana renty uczniowskiej na socjalną oznacza, że renta uczniowska ustanie, a wraz z nią – dodatek pielęgnacyjny, jeśli przysługiwał wraz z rentą uczniowską. Osoba uprawniona może wówczas wystąpić o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego do urzędu gminy lub miasta według swojego miejsca zamieszkania.

ZUS rozpatrzy z urzędu prawo do renty socjalnej w zbiegu z rentą rodzinną, przysługujące osobom uprawnionym do renty rodzinnej w kwocie nieprzekraczającej 200% najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw Dz.U. poz. 2476.

Źródło: ZUS

ZasiłkiEmerytury