Wzory formularzy CIT-15J i CIT/JW. Prawo do udziału w zysku spółki jawnej

Redakcja PIT.pl

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej rozporządzeniem z 11 stycznia 2021 r. określił wzory nowych formularzy CIT-15j i CIT/JW. Rozporządzenie zostało opublikowane 14 stycznia 2021 r. Dzienniku Ustaw pod poz. 87.

Wzory formularzy CIT-15J i CIT/JW. Prawo do udziału w zysku spółki jawnej
Źródło: FORUM

Określa wzory:

  1. informacji o podatnikach podatku dochodowego posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku spółki jawnej - CIT-15J,
  2. załącznika do informacji CIT-15J – załącznika o danych podatnika podatku dochodowego, który osiąga dochody ze spółki jawnej - CIT/JW.

Rozporządzenie weszło w życie 15 stycznia 2021 r.

DeklaracjaPobierzOpis deklaracji
CIT-15J (1)Informacja o podatnikach podatku dochodowego posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku spółki jawnej
Dz.U. 2021, poz. 87 (załącznik 1) 
CIT/JW (1)Załącznik o danych podatnika podatku dochodowego, który osiąga dochody ze spółki jawnej
Dz.U. 2021, poz. 87 (załącznik 2)

Jest wynikiem zmian jakie zostały wprowadzone do ustawy CIT, ustawą z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2123).

KS na podstawie komunikatu MF

CIT