Wyższe wynagrodzenie młodych pracowników od września. Jakie kwoty podwyżek?

Iwona Maczalska

Pracodawcy zatrudniający pracowników młodocianych w celu przygotowania zawodowego muszą pamiętać, że od września przysługuje im wynagrodzenie w wyższej kwocie. Na jakie podwyżki mogą liczyć młodzi pracownicy?

» Będzie wyższe wynagrodzenie pracowników młodocianych. 8%, 9% i 10% przeciętnego wynagrodzenia

Za sprawą Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 lipca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. 2023 poz. 1348) od września zmieniły się wysokości wynagrodzeń, jakie przysługują pracownikom młodocianym. W myśl rozporządzenia począwszy od 1 września 2023 roku minimalne wynagrodzenie pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu wynosi:

  • nie mniej niż 8% (wcześniej 5%) – w pierwszym roku nauki lub klasie I branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole;
  • nie mniej niż 9% (wcześniej 6%)– w drugim roku nauki lub klasie II branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole;
  • nie mniej niż 10% (wcześniej 7%)– w trzecim roku nauki lub klasie III branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole.

W przypadku młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy płaca wyniesie nie mniej niż 7%.

Wyższe wynagrodzenia minimalne dla pracowników młodocianych od 1 września 2023

Źródło: shutterstock

Jaka podwyżka wynagrodzenia pracownika młodocianego od 1 września?

Ponieważ z dniem 1 września 2023 roku obowiązują już nowe przepisy prawa, procentowy stosunek wynagrodzenia pracownika młodocianego wynosić będzie już 8%, 9% bądź 10% wynagrodzenia (w zależności od roku nauki), a nie 5%, 6%, czy 7% jak miało miejsce dotychczas. Warto jednak podkreslić, że są to kwoty minimalne. Nic nie stoi na przeszkodzie, by pracodawca wypłacił młodemu pracownikowi wynagrodzenie w kwocie wyższej niż minimalna.

 

Szczegółowe kwoty wynagrodzenia pracownika młodocianego obowiązujące od 1 września 2023 roku wskazuje poniższa tabela:

I rok nauki (8%)II rok nauki (9%)III rok nauki (10%)Obowiązuje od
560,46 zł630,52 zł700,58 zł01.09.2023 do 30.11.2023 r.
356,21 zł427,46 zł498,70 złdo 31 sierpnia 2023 r.

Źródło: Opracowanie własne/PIT.pl

 

Jak wskazuje powyższa tabela, od września młodzi pracownicy mogą liczyć na podwyżkę rzędu 204,25 zł w I roku nauki, 203,06 zł w II roku nauki oraz 203,88 zł w III roku nauki. 

WynagrodzeniaPłaca minimalna