Wyższe podatki dla rolników w 2024 roku. Projekt w sprawie działów specjalnych produkcji rolnej

Iwona Maczalska

Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Finansów określający normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, jakie będą obowiązywały w 2024 roku. W przyszłym roku rolnicy muszą przygotować się na spore podwyżki podatku.

» Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej na 2023 r.

Zmiana norm szacunkowych produkcji rolnej wynika z art. 24 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, poczynając od roku podatkowego 2002, zobowiązany jest ogłosić w drodze rozporządzenia normy szacunkowe produkcji rolnych, zmieniając je corocznie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarowej produkcji rolniczej, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim. Ze względu na to, że wskaźnik cen towarowej produkcji rolnej w 2022 r. w stosunku do roku 2021 wzrósł  o 38,6% (wynosi 138,6), dlatego też od nowego roku zwiększeniu ulegną wysokości norm szacunkowych produkcji rolnej.

 

Normy szacunkowe dochodu z działów produkcji rolnej 2024

Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, jakie będą obowiązywały w 2024 roku przedstawia poniższa tabela:

Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej 2024
Źródło: rcl.gov.pl

RolnikInne podatki