Wymiar czasu pracy i dni wolne pracowników w 2022 roku

Iwona Maczalska

Wymiar czasu pracy obowiązuje w danym okresie rozliczeniowym. Okresy rozliczeniowe w zakładzie pracy mogą wynosić jeden miesiąc, dwa miesiące, trzy miesiące, a najdłuższy nawet 12 miesięcy. Sprawdź, jak będzie wyglądał wymiar czasu pracy w 2022 roku i ile dni wolnych zyskają pracownicy w przyszłym roku.

» Wymiar czasu pracy w 2021 r. dla pracowników zatrudnionych na część etatu

» Odpoczynek pracownika: dobowy i tygodniowy. Ile powinien wynosić?

Czas pracy pracowników regulują przepisy Kodeksu pracy. W myśl art. 129 §1 maksymalny czas pracy pracowników nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Pracownicy zatrudnieni w pięciodniowym tygodniu pracy, dla których dniem wolnym od pracy jest sobota w 2022 roku, w trakcie 251 dni pracy, przepracują 2008 godzin. Oznacza to, że pracownicy w 2022 roku przepracują o 8 godzin mniej niżeli w 2021 roku.

Czas pracy, dni wolne 2022

Źródło: shutterstock

Ustalanie wymiaru czasu pracy 2022

Zasady ustalania czasu pracy określa art. 130 § 1-3 Kodeksu pracy. Zgodnie z nim obowiązujący pracownika wymiar czasu pracyw przyjętym okresie rozliczeniowym oblicza się:

 1. mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie
 2. dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku.

Warto mieć na uwadze, że każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. W 2022 występować będzie wyłącznie jedno święto przypadające w sobotę. Mowa o 1 stycznia - Nowym Roku. 

Czas pracy i dni wolne pracowników w 2022 roku

W 2022 roku występuje jeden dzień świąteczny przypadający w sobotę. Do wymiaru czasu pracy należy zatem dodać 1 dzień wolny od pracy. Oznacza to, że w 2022 roku:

 • liczba godzin pracy wyniesie 2008,
 • liczba dni pracy wyniesie 251 dni,
 • liczba dni świątecznych wyniesie 114.

Szczegóły przedstawia poniższa tabela:

Wymiar czasu pracy w 2022 roku

MiesiącŚwiętaLiczba godzin pracyLiczba dni pracyLiczba dni wolnych

Styczeń

- 1 stycznia – Nowy Rok
- 6 stycznia - Święto Trzech Króli

152

19

12 (wliczono 1 dzień wolny za święto przypadające w sobotę)

Luty

brak

160

20

8

Marzec

brak

184

23

8

Kwiecień

- 17 kwietnia - Pierwszy dzień Wielkiej nocy
- 18 kwietnia – Drugi dzień Wielkiej Nocy

160

20

10

Maj

- 1 maja - Święto Państwowe

- 3 maja - Święto Narodowe

168

21

10

Czerwiec

- 5 czerwca - Pierwszy Dzień Zielonych Świątek

- 16 czerwca - Boże Ciało

168

219

Lipiec

- brak

168

21

10

Sierpień

- 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

176

22

Wrzesień

brak

176

228

Październik

brak

168

21

10

Listopad

- 1 listopada - Wszystkich Świętych

- 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości

160

20

10

Grudzień

- 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia

- 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia

168

21

10

Łącznie:

13 dni świątecznych

2008

251

114

* W 2022 roku jedno święto przypada w sobotę (1 stycznia - Nowy Rok).

Liczba niedziel w 2022 rokuŚwięta przypadające w niedzielę
Łącznie 52 niedziele

17 kwietnia - Pierwszy dzień Wielkiej nocy

1 maja - Święto Państwowe

5 czerwca - Zielone Świątki

25 grudnia - Pierwszy dzień Bożego Narodzenia

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

Dni świąteczne w 2022 roku

W 2022 roku wystąpią następujące dni świąteczne:

 • 1 stycznia - Nowy Rok (sobota),
 • 6 stycznia - Święto Trzech Króli (czwartek),
 • 17 kwietnia - pierwszy dzień Wielkiej Nocy (niedziela),
 • 18 kwietnia - drugi dzień Wielkiej Nocy (poniedziałek),
 • 1 maja - Święto Państwowe (niedziela),
 • 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja (wtorek),
 • 5 czerwca - pierwszy dzień Zielonych Świątek (niedziela),
 • 16 czerwca - dzień Bożego Ciała (czwartek),
 • 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (poniedziałek),
 • 1 listopada - Wszystkich Świętych (wtorek),
 • 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości (piątek),
 • 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia (niedziela),
 • 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia (poniedziałek).

Wymiar czasu pracyKodeks pracy