Wyjazd za granicę na stałe w trakcie roku a rozliczenie PIT w Polsce

Piotr Szulczewski 28.04.2016 09:00 (aktualizacja: )

O złożeniu deklaracji podatkowej w Polsce oraz o rozliczeniu podatku powinny pamiętać osoby, które zdecydowały się w trakcie roku wyemigrować z kraju na stałe, zmieniając tym samym na stałe swoją rezydencję podatkową.

 ZatrudnieWyjazd za granicę na stałe w trakcie roku a rozliczenie PIT w Polscei sezonowo przez agencje pracy z prawem do 30% zwolnienia z PIT

Źródło: YAY foto

Wyjeżdżający za granicę rozliczenia PIT dokonują od wszystkich uzyskanych przychodów w przypadku, gdy wyjazd nie pozbawia ich statusu polskiego rezydenta podatkowego, czyli innymi słowy, że nadal:

  • posiadają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Inaczej jest w przypadku, gdy wyjazd następuje w celu stałej zmiany centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych), gdyż w takim przypadku tracą oni status rezydenta podatkowego.

W takim przypadku podatnicy rozliczenia podatkowego w Polsce dokonują dzieląc rok kalendarzowy na dwa okresy – przed wyjazdem zmieniającym rezydencję podatkową oraz po tym wyjeździe.

W pierwszym okresie rozliczeniu w polskim PIT podlega całość zarobków podatników. Zdarzyć się może bowiem, że w tym czasie wyjeżdżali oni okresowo za granicę (np. praca sezonowa). Całość wynagrodzeń – krajowych i zagranicznych za ten okres należy wprowadzić do deklaracji podatkowej i rozliczyć przed polskim fiskusem. W okresie, gdy doszło do zmiany rezydencji podatkowej, polski PIT zawierać będzie wyłącznie zarobki uzyskane w Polsce. Gdyby zatem po wyjeździe pozostały jeszcze w kraju określone źródła zarobków, to należy je doliczyć do deklaracji PIT i opodatkować. Pominąć natomiast należy wynagrodzenia uzyskane w tym czasie za granicą – te opodatkowane zostaną wówczas wyłącznie w kraju obcym, właściwym podatkowo po zmianie rezydencji. Wynagrodzenia zagraniczne nie wpłyną również na podwyższenie stawki podatkowej stosowanej do wynagrodzeń polskich, a podatku zapłaconego za granicą nie będzie można odliczyć od podatku zapłaconego na terytorium polski Całość przychodów – zarówno przed, jak i po zmianie wykazać można w jednej deklaracji podatkowej – przy założeniu oczywiście, że chodzi o przychody sumowane standardowo w tym samym druku PIT, np. na PIT-36.

Piotr Szulczewski, PIT.pl