Pobierz e-pity 2019

Wydatki na internet w telefonie komórkowym można odliczyć w ramach ulgi internetowej

Iwona Maczalska 16.03.2015 09:00 (aktualizacja: )

Podatnicy w 2015 roku po raz kolejny mają możliwość rozliczenia ulgi internetowej w swoich deklaracjach PIT. W ramach ulgi mogą odliczyć nie tylko wydatki poniesione w związku z używaniem sieci internet w domu, lecz również z tytułu korzystania z internetu za pomocą urządzeń mobilnych tj. telefon komórkowy.

Rok 2015 nie niesie nowych zmian w zakresie zasad rozliczania ulgi internetowej w deklaracji PIT za 2014 rok. Zastosowanie mają przepisy, które zmianie uległy w 2013 roku.

Kto skorzysta z ulgi internetowej za 2014 rok?

W deklaracji PIT za 2014 rok ulgę internetową rozliczą podatnicy, którzy w rozliczeniach PIT za 2013 rok po raz pierwszy rozliczyli ulgę internetową. Rozliczenia PIT za 2014 rok będą ostatnim rokiem, w którym podatnicy Ci będą mieli prawo do skorzystania z ulgi internetowej.

Internet w telefonie a ulga internetowa w PIT za 2014 rok
Źródło: Thinkstock

Z prawa do odliczenia od dochodu wydatków poniesionych z tytułu użytkowania internetu skorzystają również podatnicy, którzy jeszcze ani razu nie korzystali z ulgi internetowej. Podatnikom tym prawo do ulgi internetowej będzie przysługiwało zarówno w rozliczeniach PIT za 2014 rok jak i rozliczeniach PIT za 2015 rok (lub w dwóch innych bezpośrednio następujących po sobie latach).

Wydatki na internet w telefonie w PIT za 2014 rok

W ramach ulg internetowej podatnicy mają prawo rozliczenia wszelkiego rodzaju wydatków związane z użytkowaniem sieci internet. Nie ma przy tym znaczenia miejsce oraz forma dostępu do internetu. Oznacza to, że w ramach ulgi internetowej odliczyć można wydatki poniesione w związku z użytkowaniem internetu w miejscu zamieszkania zarówno przez stałe łącze jak i bezprzewodowe, a także wydatki poniesione na korzystanie z internetu za pomocą urządzeń mobilnych tj. telefony komórkowe, czy laptopy.

Uwaga! W ramach ulgi internetowej nie można odliczyć wydatków poniesionych na instalacje sieci internet w domu, czy obsługę techniczną.

 

Dokumentowanie wydatków na internet w telefonie

Prawo do skorzystania z ulgi internetowej uzależnione jest od posiadania dokumentów, które potwierdzą poniesione na internet wydatki.

Dowodem potwierdzającym poniesienie wydatku na internet w telefonie będzie faktura VAT. W przypadku, gdy dostęp do internetu jest jedną z wielu usług kupowanych u jednego dostawcy np. abonament zawiera oprócz samego dostępu do internetu również pakiet miniut do wykorzystania – na fakturze należy wyodrębnić dwie osobne pozycje, wskazujące poniesiony wydatek na telefonowanie oraz na korzystanie z sieci internet.

Iwona Maczalska,
PIT.pl