Wnioski o zwolnienie z opłacania składek ZUS tylko do 30 września

Redakcja PIT.pl

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą sklepiki szkolne i ponieśli straty z powodu pandemii COVID-19 mogą złożyć wniosek o zwolnienie z opłacania składek. Na taką ulgę mogą też liczyć piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni, którzy świadczą usługi na rzecz muzeów. Czas na złożenie wniosku mija 30 września.

» Ulgi w ZUS dla przedsiębiorców poszkodowanych stanem wyjątkowym

Zwolnienie dla sklepików szkolnych

Jeśli przedsiębiorca na 30 września 2020 r. miał rodzaj przeważającej działalności oznaczony kodem PKD 47.11.Z lub 47.19, może skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za listopad 2020 r., grudzień 2020 r., styczeń 2021 r., luty 2021 r., marzec 2021 r. Wniosek (RDZ-SK) może przekazać tylko przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS do 30 września 2021 r.

Wnioski o zwolnienie z ZUS do 30 września

Źródło: shutterstock

 

Pozostałe warunki skorzystania ze zwolnienia z opłacania składek są następujące:

  • przestój w prowadzeniu działalności z powodu COVID-19,
  • przychód z działalności, który przedsiębiorca uzyskał w listopadzie 2020 r., grudniu 2020 r., styczniu 2021 r., lutym 2021 r. lub marcu 2021 r. był niższy o co najmniej 40% w porównaniu do przychodu uzyskanego we wrześniu 2019 r. lub wrześniu 2020 r.,
  • pisemne zaświadczenie wystawione przez dyrektora jednostki systemu oświaty, że przedsiębiorca przez co najmniej 14 dni w miesiącu, w którym wystąpił spadek przychodów był związany umową najmu powierzchni przeznaczonej do prowadzenia działalności, której kod PKD podał w pierwszej części wniosku RDZ-SK,
  • przedsiębiorca złożył deklaracje rozliczeniowe za wnioskowany okres zwolnienia do 30 kwietnia 2021 r., chyba że był zwolniony z obowiązku ich składania.

Więcej o zwolnieniu z obowiązku opłacania składek za listopad - grudzień 2020 r. oraz za styczeń - marzec 2021 r. dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż na terenie szkół (sklepiki szkolne).

Zwolnienie dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

Do 30 września wniosek (RDZ-M) o zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. może również złożyć przedsiębiorca, który świadczył usługi na rzecz muzeów oznaczone kodem PKD 79.90.A.

Aby skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek przedsiębiorca musi także spełnić następujące warunki:

  • był zgłoszony jako płatnik składek przed 30 czerwca 2020 r.,
  • przychód z przeważającej działalności w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składa wniosek był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu, który uzyskał z tej działalności w tym samym miesiącu w 2019 r.,
  • złożył dokumenty rozliczeniowe za miesiące wskazane we wniosku RDZ-M do 31 października 2021 r., chyba że był zwolniony z obowiązku ich składania.

Więcej o zwolnieniu z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. dla płatników, którzy świadczyli usługi na rzecz muzeów.

Źródło: ZUS.pl

Zwolnienia z ZUSZUSKoronawirus w Polsce