Ulgi w ZUS dla przedsiębiorców poszkodowanych stanem wyjątkowym

Redakcja PIT.pl

Przedsiębiorcy, którzy ponieśli straty materialne z powodu stanu wyjątkowego mogą liczyć na ulgi w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Mają możliwość skorzystania z odroczenia terminu płatności składek, rozłożenia należności na raty, odstąpienia od pobierania odsetek oraz w szczególnych okolicznościach na umorzenie składek - informuje ZUS

Ulgi w ZUS dla przedsiębiorców

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wskazuje, że przedsiębiorca, który ma problem z płatnościami składek może skorzystać z kilku rodzajów ulg w ZUS. Jeśli spodziewa się, że w najbliższym czasie nie będzie w stanie opłacić bieżących składek:

- może złożyć wniosek o odroczenie terminu ich płatności.

W przypadku kiedy ma już zaległości:

- może wystąpić o ich rozłożenie na raty, tak by  zadłużenie spłacić w dogodnych ratach, w terminach uzgodnionych z Zakładem.

Brak opłaty prolongacyjnej dla wniosków o ulgi za okres od stycznia 2020 r. 

W czasie pandemii w związku z przepisami tarczy antykryzysowych ZUS udziela obu tych ulg bez opłaty prolongacyjnej, gdy chodzi o składki z okresu od stycznia 2020 roku.

Przedsiębiorca, który opłacił zaległe składki, może skorzystać z "anulowania" odsetek. ZUS przypomina, że dotyczy to należności za okres od stycznia 2020 roku. Instytucja może odstąpić od pobierania odsetek za zwłokę, gdy przedsiębiorca opłacił składki, ale po ustawowym terminie płatności.

Ulgi w ZUS dla przedsiębiorców poszkodowanych stanem wyjątkowym

Źródło: shutterstock

Umorzenie składek w ZUS

"Jeśli przedsiębiorca poniósł straty materialne w wyniku nadzwyczajnych zdarzeń, ZUS może mu umorzyć należności z tytułu składek, ze względu na obowiązujące przepisy prawa umorzeniu w tej sytuacji mogą podlegać składki wyłącznie na jego własne ubezpieczenia" – wskazuje prof. Uścińska w informacji prasowej z dnia 8 września 2021 r. 

Jak wskazuje Zakład: z umorzenia płatnik może skorzystać wówczas kiedy ze względu na sytuację majątkową i rodzinną nie jest w stanie opłacić należności. Dotyczy to przypadków, kiedy opłacenie składek spowodowałoby zbyt ciężkie skutki dla przedsiębiorcy oraz jego rodziny i mogłoby pozbawić go możliwości dalszego prowadzenia działalności. Do wniosku o umorzenie należy dołączyć dokumenty potwierdzające konkretne straty materialne.

O wsparcie przy wyborze formy pomocy można zwrócić się do doradcy ds. ulg i umorzeń w swoim oddziale ZUS. Doradca pomoże też wypełnić wniosek i skompletować potrzebne dokumenty. Można z nim porozmawiać telefonicznie, umówić się na spotkanie w placówce ZUS lub na e-wizytę.

Zwolnienia z ZUSZUS