Wniosek RSP-CZ o świadczenie postojowe dla zleceniobiorców dostępny już w PUE

Iwona Maczalska

Od 24 lipca zleceniobiorcy mogą samodzielnie, we własnym imieniu składać wnioski o świadczenie postojowe. W tym celu ZUS udostępnił już wniosek RSP-CZ w platformie PUE.

» Jakie warunki musi spełnić zleceniobiorca, by samodzielnie wnioskować o postojowe po 24 lipca?

24 lipca zmianie uległy przepisy regulujące zasady ubiegania się o świadczenie postojowe. W myśl zmian wprowadzonych ustawą z dnia 19 czerwca o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1086) – zleceniobiorcy od 24 lipca mogą samodzielne składać wnioski o świadczenie postojowe, w przypadku odmowy złożenia wniosku przez zleceniodawcę. 

» Nowy wniosek RSP-CZ dotyczący świadczenia postojowego. Zmiany Tarczy 4.0

Wniosek RSP-CZ o świadczenie postojowe dla zleceniobiorcy

Wnioskiem służącym ubieganiu się o postojowe dla zleceniobiorcy jest wniosek o nazwie RSP-CZ. Warto przy tym pamiętać, że wniosek ten skierowany jest wyłącznie do zleceniobiorców wnioskujących o świadczenie postojowe samodzielnie, we własnym imieniu, w przypadku odmowy złożenia wniosku przez zleceniodawcę.

Wniosek RSP-CZ dostępny już w PUE

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował o zakończeniu prac nad wnioskiem RSP-CZ. Wniosek ten został udostępniony w platformie usług elektronicznych PUE ZUS. Jak informuje ZUS, wniosek ten można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem PUE. Wnioski w formie tradycyjnej, papierowej nie będą przez ZUS przyjmowane. 

Świadczenie postojoweKoronawirus w Polsce