Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Wniosek o preferencyjne ceny gazu dla przedsiębiorców produkujących pieczywo i ciastka

Ewelina Czechowicz

Przedsiębiorcy, którzy zajmują się produkcją pieczywa, świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek oraz wykorzystują do prowadzenia działalności piec ogrzewany gazem ziemnym, mogą korzystać z ceny maksymalnej gazu wynoszącej 200,17 zł/MWh – wnioski można składać od 8 kwietnia 2023 r.

Kto może skorzystać z preferencyjnych ceny gazu?

Zgodnie z przyjętymi regulacjami z preferencyjnej ceny paliw gazowych mogą skorzystać przedsiębiorca, który na 31 grudnia 2022 r. był w jednej z następujących sytuacji:

 1. prowadził działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 kodem 10.71.Z
 2. był to przeważający rodzaj jego działalności,
 3. wynika to z rejestru REGON według stanu na 31 grudnia 2022 r.,
 4. miał status przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców;

lub

 1. prowadził działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 kodem 10.71. Z
 2. wynika to z rejestru REGON według stanu na 31 grudnia 2022 r.,
 3. przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych w jednym z dwóch miesięcy kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio miesiąc złożenia wniosku o cenę maksymalną pochodził w co najmniej 50% ze sprzedaży wyprodukowanych przez niego pieczywa, świeżych wyrobów ciastkarskich lub ciastek,
 4. miał status przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców;

lub

 1. prowadził działalność gospodarczą w formie spółdzielni w rozumieniu przepisów ustawy Prawo spółdzielcze,
 2. działalność ta była oznaczona kodem 10.71. Z według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007,
 3. wynika to z rejestru REGON według stanu na 31 grudnia 2022 r.

Pomoc dla przedsiębiorców bez zaległości i limitem pomocy de minimis

Wsparcie mogą otrzymać przedsiębiorcy, którzy na dzień złożenia wniosku nie mają zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych oraz składek ZUS i dysponują limitem pomocy de minimis.

Wniosek o preferencyjne ceny gazu dla przedsiębiorców

Źródło: Shutterstock

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o cenę maksymalną paliw gazowych (druk RPG) - w formie edytowalnej-dostępny jest na stronie ZUS. Można go złożyć wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS jako załącznik do pisma ogólnego POG.

Dokumenty muszą trafić do ZUS w ciągu 30 dni od dnia wystawienia faktury rozliczeniowej za dostarczone paliwa gazowe. Jeżeli faktura została wystawiona przed wejściem w życie ustawy, to wniosek RPG można złożyć w ciągu 30 dni od 08.04.2023 r.

Źródło: ZUS.pl

 

ZUS