Pobierz e-pity 2020

Więcej e-PIT-ów i więcej pieniędzy na OPP

06.09.2016 09:00 (aktualizacja: )

Prawie 44,2 % zeznań złożonych w tegorocznej akcji PIT wpłynęło drogą elektroniczną. To o 6 % więcej niż w roku ubiegłym. O prawie 5,5 mln zł wzrosła kwota zadeklarowana w ramach 1% na organizacje pożytku publicznego.

Więcej e-PIT-ów i więcej pieniędzy na OPP

Źródło: FORUM

W tegorocznej akcji PIT złożono 743.441 zeznania, z czego już 44,2 % elektronicznie z wykorzystaniem systemu e-Deklaracje. W ubiegłym roku złożono o 1.836 zeznań mniej. Także procentowy udział zeznań elektronicznych był niższy – 38 %. Wzrost liczby zeznań dotyczy głównie tych związanych z działalnością gospodarczą (PIT-28 o 2.182 zeznania, PIT-36 o 4.876 oraz PIT-36L o 981). Zmniejszyła się natomiast liczba zeznań dotyczących opodatkowania tzw. zysków kapitałowych (PIT-38) o 1.769 zeznań (złożono ich łącznie 10.131).

Tradycyjnie dużą popularnością, podobnie jak w roku ubiegłym, cieszyła się ulga prorodzinna. W tym roku odliczono ją w 171.234 zeznaniach na łączną kwotę 224.047.324 zł (w ubiegłorocznej akcji 171.392 zeznań na łączną kwotę 224.706.532 zł). Chętnie również korzystamy z możliwości jaką dają nam przepisy i odliczamy dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci. W tym roku dodatkowo odliczyliśmy 56.421.016 zł (11.705.956 zł w PIT-36 i 44.715.051 zł w PIT-37). Natomiast w roku ubiegłym odliczyliśmy 54.938.815 zł.

Nadal chętnie rozliczamy się wspólnie z małżonkiem lub dzieckiem. Z tej preferencyjnej formy opodatkowania skorzystano łącznie 201.924 razy, z czego większość to wspólne rozliczenie z małżonkiem, bo aż 170.301 zeznań (30 % zeznań PIT-37 i 33 % zeznań PIT-36) . W ubiegłorocznej akcji PIT było to 203.647 zeznań (168.610 w PIT-37 i 35.037 w PIT-36)

Wzrosła liczba podatników rozliczających swoje dochody z zagranicy. O ile w 2014 r. załącznik PIT-ZG dołączony był do 16.477 zeznań, o tyle w tym roku było ich już 19.980. Wzrasta też liczba podatników odliczających tzw. ulgę na powrót (abolicyjną). Z ulgi tej skorzystano w 1.781 zeznaniach na łączną kwotę 27.631.901 zł (w 2014 r. - 1.106 zeznań na kwotę 14.595.930 zł).

Darowiznę odliczono w 776 zeznaniach na łączną kwotę 3.675.978 zł. To tylko 16 zeznań więcej niż w roku ubiegłym, ale darowaliśmy mniejszą kwotę – o 48.598 zł. Jesteśmy jednak hojniejsi jeśli chodzi o 1% na organizacje pożytku publicznego – kwota ta znacząco wzrosła. Podatnicy zadeklarowali aż 24.373.950 zł na ten cel, co w porównaniu z danymi ubiegłorocznymi stanowi rekord – aż o 5.446.353 zł więcej. Zwiększyła się również liczba zeznań, w których taką chęć wyrażono – 426.210 zeznań, w porównaniu z rokiem ubiegłym to wzrost aż o 70.160. Największy odpis wyniósł 37.113 zł (w ubiegłym roku 31.328 zł).

Na znaczeniu traci ulga internetowa, z której co roku korzysta coraz mniej podatników. W tegorocznej akcji ulgę tę odliczono w 13.892 zeznaniach na łączną kwotę 7.671.544 zł. W poprzedniej akcji PIT były to 16.533 zeznania na kwotę 9.186.405 zł.

Z ulgi odsetkowej, którą podatnicy odliczają na zasadzie praw nabytych skorzystano w 2.601 zeznaniach na łączną kwotę 6.116.572 zł. Porównując te dane do roku ubiegłego można zauważyć, że podatnicy powoli wyczerpują możliwe limity tej ulgi. W roku ubiegłym ulgę tę odliczono w 2.803 zeznaniach na kwotę 8.949.915 zł.

Złożono 54.556 korekt, a 10.760 zeznań wpłynęło po terminie, czyli po 31 stycznia (PIT-28 – 3.626) albo po 2 maja (PIT-36 – 2.573, PIT-36L – 213, PIT-37 – 3.904, PIT-38 – 332 oraz PIT-39 - 112).

Aż 41% zeznań PIT-28 dotyczyło opodatkowania przychodów z najmu (w ubiegłym roku niecałe 39%). Łączna kwota tych przychodów wyniosła 335.855.777 zł, a w ubiegłym roku była o 44,5 mln niższa (44.423.237 zł). Dochody z najmu wykazano również w PIT-36 – ale tylko w 4.903 zeznaniach na łączną kwotę 66.962.966 zł. (w ubiegłym roku 4.958 zeznań PIT-36 na łączną kwotę 64.434.123 zł).

W 36,6 % (3710 szt.) zeznań PIT-38 (z tzw. zysków kapitałowych) wykazano stratę na łączną kwotę 52.191.489 zł. Analogicznie w ubiegłorocznej kampanii były to 4.332 zeznania (36,4%) na kwotę 56.125.487 zł. Dochody do opodatkowania wykazano w 6.146 zeznaniach (60,67%) na kwotę 132.920.715 zł. W roku ubiegłym natomiast w 7.333 zeznaniach wykazano dochód do opodatkowania (61,62%). Kwota dochodów wyniosła 123.620.326 zł.

W woj. zachodniopomorskim zapłacono łącznie 2.804.220.548 zł podatku dochodowego os osób fizycznych, z czego:

łączny podatek z PIT-28 wyniósł 113.901.097 zł,

łączny podatek z PIT-36 wyniósł 392.497.925 zł ,

łączny podatek z PIT-36L wyniósł 799.227.975 zł,

łączny podatek z PIT-37 wyniósł 1.465.776.956 zł,

łączny podatek z PIT-38 wyniósł 23.703.823 zł,

łączny podatek z PIT-39 wyniósł 9.112.753 zł.

Za 2014 rok zapłaciliśmy łącznie 2.572.503.038 zł podatków dochodowych od osób fizycznych.

Nadpłatę wykazano w 487.530 zeznaniach (PIT-28 – 10.038, PIT-36 – 52.824, PIT-36L – 8.190, PIT-37 – 416.475, PIT-38 – 2 oraz PIT-39 -1) na łączną kwotę 439.861.666 zł. Największa nadpłata wyniosła 520.522 zł (PIT-36L).

W porównaniu do lat poprzednich zwiększyła się liczba „milionerów” w naszym województwie. W tym roku przychody i dochody powyżej 1 mln. zł zadeklarowano w 776 zeznaniach (609 w roku ubiegłym). Najwięcej ich było wśród przedsiębiorców czyli aż 94,5 % (PIT-36L – 658, PIT-36 – 18 i PIT-28 – 57). Podobnie było w roku ubiegłym – prawie 95 % „milionerów” to przedsiębiorcy (PIT-36L – 530, PIT-36 – 16 i PIT-28 – 32). Najwięcej takich zeznań wpłynęło do urzędów skarbowych w Szczecinie – łącznie 320 sztuk, do urzędów skarbowych w Koszalinie – 133, do Urzędu Skarbowego w Kołobrzegu – 48, w Stargardzie 45 i w Goleniowie – 39.

W 25.406 zeznaniach PIT-36 i PIT-37 wykazano opodatkowanie w II progu podatkowym (1,8 % wszystkich zeznań). W PIT-36 było 15.465 takich zeznań (15,9%), natomiast w PIT-37 tylko 9.941 (1,8%). Analogicznie w roku ubiegłym było to 13.698 zeznań (2, 13%) wszystkich zeznań – z czego 4.584 PIT-36 (4,98%) i 9.114 PIT-37 (1,65 %).

Coraz mniejszym zainteresowaniem cieszy się opodatkowanie działalności tzw. kartą podatkową. W tym roku złożono tylko 398 PIT-16A, a w roku ubiegłym 9.222 deklaracji.

pozdrawiam Małgorzata Brzoza

Rzecznik Prasowy Trzecie Wieloosobowe Stanowisko Komunikacji Izba Skarbowa w Szczecinie