Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Wiążące Informacje stawkowe - wnioski już dziś, ale w zakresie stanu prawnego od 1 kwietnia

Piotr Szulczewski

Ministerstwo Finansów zezwala już w okresie od listopada na składanie wniosków o interpretację stawek podatku. Treść Odpowiedzi dotyczy jednak stanu obejmującego nową matrycę stawek VAT - a zatem okresu od 1 kwietnia 2020 r.

<< Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) – przedsiębiorcy poznają obowiązujące ich stawki VAT 

Zmiany stawek VAT i dostosowanie ich do nowych przepisów stały się przyczyną wprowadzenia wiążących interpretacji. Dzięki nim podatnicy mogą zabezpieczyć zastosowanie prawidłowej stawki podatku stosowanych przy prowadzeniu działalności opodatkowanej. 

WIS wiąże organy podatkowe wobec podmiotów, dla których została wydana, w odniesieniu do:

  1. towaru będącego przedmiotem dostawy, importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia dokonanych po dniu, w którym WIS została doręczona;
  2. usługi, która została wykonana po dniu, w którym WIS została doręczona;
  3. towarów oraz usług, które razem składają się na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu wykonaną po dniu, w którym WIS została doręczona.


Źródło: twitter.com/MF_GOV_PL

WIS zabezpiecza w odniesieniu stawki stosowanej do czynności dokonywanej w stosunku do towaru lub w stosunku do usługi aż do momentu zmiany przepisu będącego przedmiotem wniosku albo do momentu zmiany treści decyzji w przypadku jej nieprawidłowości. W efekcie podatnik posiadający WIS samodzielnie musi kontrolować stan przepisów prawa, które były podstawą wydania decyzji stawkowej. 

 

VATPKWiU