Pobierz e-pity 2019

Wcześniejsze wypełnienie deklaracji PIT przyspieszy zwrot podatku

Piotr Szulczewski 06.02.2015 09:00 (aktualizacja: )

Jeżeli otrzymałeś już informacje podatkowe od pracodawcy to warto jak najszybciej sporządzić swoją roczną deklarację podatkową. Termin zwrotu podatku przyspieszy się, jeżeli sporządzisz ją wcześniej niż z końcem kwietnia.

Rodziny wielodzietne szybciej uzyskają zwrot podatku PIT za 2014 rok

Do końca kwietnia 2015 można sporządzać deklaracje podatkowe z tytułu dochodów osób fizycznych uzyskiwanych w roku 2014. Wcześniejsze sporządzenie deklaracji podatkowej PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-39, PIT-38 może przyspieszyć termin zwrotu nadpłaconego w trakcie roku podatku lub zaliczek na ten podatek.

Organy skarbowe mają teoretycznie 3 miesiące na zwrot nadpłaconego podatku wynikającego z deklaracji rocznej PIT. Jego przekroczenie powoduje co do zasady obowiązek zapłaty ze strony organu podatkowego odsetek za zwłokę. Termin trzech miesięcy liczy się od daty złożenia zeznania podatkowego, a zatem im szybciej podatnik rozliczy się, tym szybciej może otrzymać zwrot podatku.

Zwrot podatku PIT za 2014 rok
Źródło: Thinkstock

Kilka deklaracji podatkowych – kilka terminów

Zdarzyć się może, że podatnik rozlicza przychody z wielu tytułów, przy czym niektóre z nich rodzą nadpłatę, niektóre – obowiązek zapłaty podatku. W takim przypadku podatnik może wcześniej przekazać deklaracje, z których wynika nadpłata, a dopiero z końcem kwietnia przekazać te, w których rozliczenie generuje podatek do zapłaty.

Piotr Szulczewski,
PIT.pl