Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

W Małym ZUS-ie Plus już ponad 203 tys. osób

12.02.2020 08:02 (aktualizacja: )

Od początku lutego do Małego ZUS-u Plus zgłosiło się ponad 35 tys. przedsiębiorców. Z rozwiązania korzysta już zatem ponad 203 tys. osób. Przedsiębiorcy objęci wcześniej Małym ZUS-em nie musieli ponownie zgłaszać się do rozszerzonej ulgi.

Co to jest Mały ZUS Plus?

Mały ZUS Plus wszedł w życie 1 lutego. Wcześniej, z Małego ZUS-u w pierwotnej wersji, mógł skorzystać przedsiębiorca, którego ubiegłoroczny przychód nie przekraczał 30-krotności minimalnego wynagrodzenia (w styczniu tego roku było to 67,5 tys. złotych). Od początku lutego kwota ta wzrosła do stałej wysokości 120 tys. zł.
W Małym ZUS-ie Plus zmienił się sposób obliczania składek. Teraz kwota składek zależy od dochodu, a nie jak wcześniej od przychodu. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest połowa przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego z działalności w poprzednim roku.
Nie zmienił się za to sposób obliczania minimalnej i maksymalnej podstawy wymiaru składek. Podstawa wymiaru składek nadal będzie musiała się mieścić pomiędzy 30 proc. minimalnego wynagrodzenia krajowego a 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (czyli między 780 zł a 3136,20 zł w 2020 roku).
W wyliczeniu nowej podstawy wymiaru składek pomoże przedsiębiorcy kalkulator Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na stronie eSkladka.pl. Od lutego zawiera on dane potrzebne do obliczeń dot. Małego ZUS-u Plus.
Według szacunków do skorzystania z programu w nowej formule uprawnionych jest nawet 320 tys. przedsiębiorców. Nie oznacza to jednak, że wszyscy z tej grupy zgłoszą się do Małego ZUS-u Plus.  

Jak można zgłosić się do Małego ZUS-u Plus?

Przedsiębiorca, który chce od lutego korzystać z Małego ZUS-u Plus i spełnia warunki, powinien zgłosić się do ulgi najpóźniej do 2 marca. Może to zrobić, składając w ZUS odpowiednie dokumenty: ZUS ZWUA (wyrejestrowanie z dotychczasowym kodem ubezpieczenia) oraz ZUS ZUA lub ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczeń z kodem właściwym dla Małego ZUS: 05 90 albo 05 92). Dodatkowo w marcu musi złożyć dokumenty rozliczeniowe za luty z informacją o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie oraz formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

W nieco innej sytuacji są przedsiębiorcy, którzy korzystali z Małego ZUS-u na dotychczasowych zasadach i chcą kontynuować korzystanie z ulgi w oparciu o nowe reguły. Oni nie muszą się przerejestrowywać. Mają natomiast obowiązek dwukrotnego złożenia dokumentów rozliczeniowych z informacjami potrzebnymi do wyliczenia nowych składek – najpierw w lutym (za styczeń), potem w marcu (za luty).

Pozostałe warunki do Małego ZUS-u Plus – bez zmian

Od 1 lutego Mały ZUS Plus jest dla przedsiębiorcy, którego przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł. Jeśli działalność gospodarcza była prowadzona krócej, limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy. Z ulgi skorzysta tylko osoba, która prowadziła działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni.

Z Małego ZUS-u Plus wykluczone są firmy, które rozliczają się na podstawie karty podatkowej z jednoczesnym zwolnieniem sprzedaży od podatku VAT oraz te, które prowadzą także inną pozarolniczą działalność (np. jako wspólnik spółki jawnej). Z ulgi nie skorzysta również osoba, która wykonuje dla byłego lub obecnego pracodawcy to, co robiła dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

Z Małego ZUS-u Plus można korzystać dopiero po wykorzystaniu okresu „ulgi na start” (6 miesięcy), jeśli przedsiębiorca się na nią zdecydował, oraz preferencyjnych składek (2 lata). Na Małym ZUS-ie Plus można być maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia firmy. Ulga dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne. Składkę zdrowotną przedsiębiorca opłaca w pełnej wysokości. Szczegółowe informacje o zasadach korzystania z ulgi i obliczaniu składek są już dostępne na stronie biznes.gov.pl oraz www.zus.pl.

Źródło: ZUS

Niski ZUS