W 2023 r. znacząco wzrośnie wysokość grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe

Ewelina Czechowicz

W roku 2023 roku dwukrotnie wzrosną kwoty grzywien, jakie można wymierzyć za popełnienie przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego. Wszystko za sprawą tego, że płaca minimalna ma wzrosnąć dwukrotnie.

Zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów 13 września br. rozporządzeniem, w przyszłym roku minimalne wynagrodzenie wzrośnie dwukrotnie, tj. od 1 stycznia 2023 r. wyniesie 3490 zł, a od 1 lipca 2023 r. będzie to już 3600 zł. Podwyżka płacy minimalnej spowoduje, że znacząco wzrosną kary grzywien związane z wykroczeniami lub popełnieniem przestępstw skarbowych. Na tej podstawie wzrośnie kwota minimalnej i maksymalnej kary grzywny za wykroczenie i przestępstwo skarbowe.

Wykroczenie skarbowe

Zgodnie z art. 53 § 3 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz.U.2020.19) wykroczeniem skarbowym jest czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny określonej kwotowo, jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia.

W ostatnich latach kwota ta wynosiła w:

 1.  2017 r. była to kwota odpowiadająca 5 x 2000 zł = 10 000 zł;
 2. 2018 r. 5 x 2100 zł = 10 500 zł;
 3. 2019 r. 5 x 2250 zł = 11 250 zł;
 4. 2020 r. 5 x 2 600 zł = 13 000 zł;
 5. 2021 r. 5 x 2800 zł = 14 000 zł.
 6. 2022 5 x 3010 zł = 15 050 zł
 7. od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. 5 x 3490 zł – 17 450zł
 8. od 1 lipca 2023 r. będzie to 5 x 3600 zł – 18 000 zł.

Kary za wykroczenie skarbowe od stycznia 2023 r.

Za wykroczenia skarbowe może być nałożona kara określona kwotowo najczęściej w formie mandatu karnego. Dodatkowo za wykroczenie skarbowe może zostać nałożona kara grzywny lub sprawca czynu może zostać ukarany wyrokiem nakazowym. Wysokość kar za wykroczenie skarbowe ustawodawca określił w art. 48 Kodeksu karnego skarbowego.

W katalogu kar za wykroczenie skarbowe  znajdują się i wyniosą od stycznia 2023 r.:

 1. Mandat karny w granicach od 1/10 do 2-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę – od 349 zł do 6980 zł w  okresie od stycznia do czerwca 2023 roku oraz od 360 zł do 7200 zł w okresie od lipca do grudnia 2023 r.
 2. Kara grzywny w granicach od 1/10 do 20-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę  w okresie od stycznia do czerwca 2023 roku wyniesie od 349 zł do 69 800 zł, z kolei od lipca do grudnia w 2023 r wyniesie od 360 zł do 72 000 zl. (obecnie jest to od 301 zł do 60 200 zł) 
 3. Wyrok nakazowy w granicach od 1/10 do 10-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Stąd wyrokiem nakazowym można nałożyć karę maksymalnie:
 • w 2022 r. do 30 100 zł,
 • w 2023 r. (od stycznia do czerwca) do 34 900 zł,
 • w 2023 r. (od lipca do grudnia) do 36 000 zł.

Przestępstwo skarbowe

Jest to czyn społecznie szkodliwy w stopniu większym niż znikomy. Zgodnie z treścią art. 22 kks karami za przestępstwa skarbowe są:

 1. kara grzywny w stawkach dziennych;
 2. kara ograniczenia wolności;
 3. kara pozbawienia wolności.

Zgodnie z art. 23 Kodeksu karnego skarbowego grzywna za przestępstwo skarbowe jest wymierzana w stawkach dziennych, przy czym stawka dzienna nie może być niższa od 1/30 części minimalnego wynagrodzenia za pracę ani przekraczać jej czterystukrotności.

Grzywna za przestępstwa skarbowe popełnione w 2022 roku:

 • minimalna stawka dzienna (1/30 × 3.010 zł) - 100,33 zł
 • maksymalna stawka dzienna (100,33 zł × 400) - 40.132 zł
 • minimalna grzywna (10 stawek × 100,33 zł) - 1.003,30 zł
 • maksymalna grzywna (720 stawek × 40.132 zł) - 28.895.040 zł

Natomiast karą za wykroczenie skarbowe jest grzywna określona kwotowo w granicach od 1/10 do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Grzywna za wykroczenia skarbowe popełnione w 2022 roku wynosi:

 • minimalna grzywna (1/10 × 3.010 zł) - 301 zł
 • maksymalna grzywna (20 × 3.010 zł) - 60.200 zł
 • mandat karny (do 5 × 3.010 zł) - do 15.050 zł

Na co wpływa płaca minimalna. Tłumaczymy - Bankier.pl

W 2023 r. wzrost wysokości grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe

Źródło: shutterstock

Grzywna za przestępstwa skarbowe popełnione w 2023 roku

W 2023 r. grzywna za przestępstwo skarbowe wyniesie: 

 1. w 2022 r. od 1003,30 zł do 28 895 040 zł,
 2. w 2023 r. (od stycznia do czerwca) od 1163,30 zł do 33 503 040 zł,
 3. w 2023 r. (od lipca do grudnia) od 1200 zł do 34 560 000 zł

Wyrok nakazowy a kara grzywny za przestepstwo skarbowe 

Wyrokiem nakazowym można wymierzyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających wysokości 200 stawek dziennych, chyba że k.k.s. przewiduje karę łagodniejszą, czyli:

 1. w 2022 r. od 1003,30 zł do 8 026 400 zł,
 2. w 2023 r. (od stycznia do czerwca) od 1163,30 zł do 9 306 400 zł,
 3. w 2023 r. (od lipca do grudnia) od 1200 zł do 9 600 000 zł.

Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe; stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia ani też przekraczać jej czterystukrotności. Oznacza to, że wysokość stawki dziennej może być ustalana w granicach:

 1. w 2022 r. od 100,33 zł do 40 132 zł,
 2. w 2023 r. (od stycznia do czerwca) od 116,33 zł do 46 532 zł,
 3. w 2023 r. (od lipca do grudnia) od 120 zł do 48 000 zł.

Czynny żal - nadchodzą ważne zmiany. Nie są korzystne dla podatników - PIT.pl

KsięgowośćPłatnik PITCITVAT