W 2023 r. znacząco wzrośnie wysokość grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe

Ewelina Czechowicz

W roku 2023 roku dwukrotnie wzrosną kwoty grzywien, jakie można wymierzyć za popełnienie przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego. Wszystko za sprawą tego, że płaca minimalna ma wzrosnąć dwukrotnie.

Wysokość grzywny za wykroczenie czy przestępstwo skarbowe uzależniona jest stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę, które w 2023 r. ma wrosnąć dwukrotnie. Według projektu opublikowanego na łamach RCL wynagrodzenie minimalne oraz minimalna stawka godzinowa w 2023 roku wyniosą:

Wynagrodzenie minimalne w 2023 roku:

 • od dnia 1 stycznia 2023 r. – 3383 zł
 • od dnia 1 lipca 2023 r. – 3450 zł

Na tej podstawie wzrośnie kwota minimalnej i maksymalnej kary grzywny za wykroczenie i przestępstwo skarbowe.

Wykroczenie skarbowe

Zgodnie z art. 53 § 3 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz.U.2020.19) wykroczeniem skarbowym jest czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny określonej kwotowo, jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia.

W ostatnich latach kwota ta wynosiła w:

 1.  2017 r. była to kwota odpowiadająca 5 x 2000 zł = 10 000 zł;
 2. 2018 r. 5 x 2100 zł = 10 500 zł;
 3. 2019 r. 5 x 2250 zł = 11 250 zł;
 4. 2020 r. 5 x 2 600 zł = 13 000 zł;
 5. 2021 r. 5 x 2800 zł = 14 000 zł.
 6. 2022 5 x 3010 zł = 15 050 zł
 7. od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. 5 x 3383 zł – 16 915 zł
 8. od 1 lipca 2023 r. będzie to 5 x 3450 zł – 17 250 zł.

Kary za wykroczenie skarbowe od stycznia 2023 r.

Za wykroczenia skarbowe może być nałożona kara określona kwotowo najczęściej w formie mandatu karnego. Dodatkowo za wykroczenie skarbowe może zostać nałożona kara grzywny lub sprawca czynu może zostać ukarany wyrokiem nakazowym. Wysokość kar za wykroczenie skarbowe ustawodawca określił w art. 48 Kodeksu karnego skarbowego.

W katalogu kar za wykroczenie skarbowe  znajdują się i wyniosą od stycznia 2023 r.:

 1. Mandat karny w granicach od 1/10 do 2-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę – od 338 zł do 6 766 zł w 2023 roku.
 2. Kara grzywny w granicach od 1/10 do 20-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę – od 338 zł do 67 660 zł w 2023 roku. (obecnie jest to od 301 zł do 60 200 zł)
 3. Wyrok nakazowy w granicach od 1/10 do 10-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę – od 338 zł do 33 830.000 zł w 2023 r.

Przestępstwo skarbowe

Jest to czyn społecznie szkodliwy w stopniu większym niż znikomy. Zgodnie z treścią art. 22 kks karami za przestępstwa skarbowe są:

 1. kara grzywny w stawkach dziennych;
 2. kara ograniczenia wolności;
 3. kara pozbawienia wolności.

Zgodnie z art. 23 Kodeksu karnego skarbowego grzywna za przestępstwo skarbowe jest wymierzana w stawkach dziennych, przy czym stawka dzienna nie może być niższa od 1/30 części minimalnego wynagrodzenia za pracę ani przekraczać jej czterystukrotności.

Grzywna za przestępstwa skarbowe popełnione w 2022 roku:

 • minimalna stawka dzienna (1/30 × 3.010 zł) - 100,33 zł
 • maksymalna stawka dzienna (100,33 zł × 400) - 40.132 zł
 • minimalna grzywna (10 stawek × 100,33 zł) - 1.003,30 zł
 • maksymalna grzywna (720 stawek × 40.132 zł) - 28.895.040 zł

Natomiast karą za wykroczenie skarbowe jest grzywna określona kwotowo w granicach od 1/10 do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Grzywna za wykroczenia skarbowe popełnione w 2022 roku:

 • minimalna grzywna (1/10 × 3.010 zł) - 301 zł
 • maksymalna grzywna (20 × 3.010 zł) - 60.200 zł
 • mandat karny (do 5 × 3.010 zł) - do 15.050 zł

Na co wpływa płaca minimalna. Tłumaczymy - Bankier.pl

W 2023 r. wzrost wysokości grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe

Źródło: shutterstock

Grzywna za przestępstwa skarbowe popełnione w 2023 roku

W 2023 r. grzywna za przestępstwo skarbowe wyniesie: 

 1. minimalna stawka dzienna (1/30 × 3.383 zł) – 112,77 zł (od lipca 2023 r. – 115 zł).
 2. maksymalna stawka dzienna (112,77 zł × 400) – 45 108 zł (od lipca 2023 r. – 46 000 zł).
 3. minimalna grzywna (10 stawek × 112,77 zł) – 1127,70 zł (od lipca 2023 r. - 1150 zł).
 4. maksymalna grzywna (720 stawek × 45 108 zł) – 32 477 760 zł (od lipca 2023 r. - 33 120 000 zł)

Natomiast karą za wykroczenie skarbowe jest grzywna określona kwotowo w granicach od 1/10 do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Czynny żal - nadchodzą ważne zmiany. Nie są korzystne dla podatników - PIT.pl

Grzywna za wykroczenia skarbowe popełnione w 2023 roku:

 1. minimalna grzywna (1/10 × 3.383 zł) – 338,30 zł (od lipca będzie to kwota 345 zł).
 2. maksymalna grzywna (20 × 3.383 zł) – 67 660 zł (od lipca będzie to kwota 69 000 zł).
 3. mandat karny (do 5 × 3.383 zł) - do 16 915 zł (od lipca będzie to kwota 17 250 zł).

KsięgowośćPłatnik PITCITVAT