Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Czynny żal - nadchodzą ważne zmiany. Nie są korzystne dla podatników

Ewelina Czechowicz 26.05.2022 08:15 (aktualizacja: )

Czynny żal dotąd był narzędziem, które pozwalało na łagodzeni pomyłek w postepowaniach podatkowych, o które w skomplikowanym systemie podatkowym nie jest trudno. Teraz nadchodzą ważne zmiany, które nie są korzystne dla podatników.

Lista uchybień, za popełnienie których grozi odpowiedzialność karna skarbowa, jest długa. Oszustwa podatkowe, nierzetelne prowadzenie ksiąg podatkowych czy nieterminowe składanie deklaracji to tylko niektóre z nich. Sprawca może być ukarany grzywną, a w skrajnych przypadkach - ograniczeniem wolności lub więzieniem.

Czym jest czynny żal?

Czynny żal pozwala na uniknięcie sankcji karnoskarbowych, zgodnie z art. 16 Kodeksu karnego skarbowego. "Czynny żal" to zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego zawierające wszystkie istotne okoliczności sprawy. Warunkiem bezkarności jest ponadto uiszczenie całej wymagalnej należności publicznoprawnej uszczuplonej w wyniku czynu zabronionego. Kwotę tę można w zasadzie uregulować w terminie wyznaczonym przez organ. W praktyce uiszcza się ją przed lub w dniu złożenia zawiadomienia.

Jak i kiedy złożyć "czynny żal"? - PIT.pl

Czynny żal, nadchodzą ważne zmiany

Źródło: shutterstock

Czynny żal 

Obecnie podatnik może uniknąć odpowiedzialności pod warunkiem złożenia czynnego żalu do momentu rozpoczęcia czynności służbowych przez organ ścigania (dotyczących tego czynu).

Zgodnie z treścią art. 16 § 5 pkt 2 Kodeksu karnego skarbowego (KKS) - czynny żal jest nieskuteczny, gdy zostanie złożony

"po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony."

Czynny żal przez e-Urząd Skarbowy. Jak go złożyć? - PIT.pl

Zmiany w regulacji dotyczącej czynnego żalu

Nowe przepisy mają zmienić powyższy przepis i nadać mu nowe brzmienie:

"po rozpoczęciu przez organ czynności służbowej, w szczególności przeszukania lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony.”;

Zmiana jest niekorzystna dla podatników.

KsięgowośćPodatki 2022HOT