Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Uwolnić franczyzobiorców od zależności przypominającej niewolnictwo. Rzecznik MŚP

Redakcja PIT.pl

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz domaga się przyspieszenia prac legislacyjnych w zakresie wyznaczenia ram współpracy pomiędzy franczyzodawcami a franczyzobiorcami.

W ramach Zespołu Roboczego ds. Franczyzy, działającego od 2 lipca 2020 r. w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców Adamie Abramowiczu, organizacje przedsiębiorców opracowały Kodeks Dobrych Praktyk dla Rynku Franczyzy zawierający zasady wzajemnych relacji pomiędzy franczyzodawcami a franczyzobiorcami.

1 czerwca 2021 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Franczyzy, podczas którego Rzecznik MŚP oraz członkowie Zespołu podsumowali dotychczasową współpracę w przedmiotowym zakresie.

Rzecznik MŚP Adam Abramowicz wskazał, że maksymalny 3-miesięczny okres wypowiedzenia umowy przez franczyzobiorcę oraz obowiązywanie zakazu konkurencji wyłącznie w okresie obowiązywania umowy uwolni franczyzobiorców, którymi z reguły są małe firmy, od zależności przypominającej niewolnictwo. Działalność przynosi straty i w obecnej sytuacji prawnej muszą dalej miesiącami je generować, wpadając w spiralę zadłużenia, jednocześnie płacąc korporacji za franczyzę, której kontynuacja rujnuje życie małemu przedsiębiorcy. Trzeba z tym skończyć - zauważa jednoznacznie Rzecznik MŚP.

Ponadto Rzecznik MŚP we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości podjął wówczas decyzję o przeniesieniu dalszych działań na rzecz wprowadzenia wypracowanych zasad w życie do ministerstwa w związku z prowadzonymi w resorcie pracami analitycznymi w sprawie wypracowania ram prawnych i wprowadzenia do polskiego systemu prawnego pojęcia, zasad działania oraz zasad formalnych istnienia umowy franczyzowej, a także stosunku prawnego nawiązanego w ten sposób.

Ministerstwo Sprawiedliwości, biorąc pod uwagę Kodeks Dobrych Praktyk dla Rynku Franczyzy wypracowany w Zespole Roboczym ds. Franczyzy w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP, przygotowało projekt zmian w Kodeksie cywilnym, zakładający wprowadzenie do polskiego systemu prawnego umowy franczyzy jako umowy nazwanej. Z końcem grudnia 2022 r. resort sprawiedliwości złożył wniosek o wprowadzenie do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo własności przemysłowej, który zawiera przedmiotowe regulacje.

Mając na uwadze informacje przekazane o stanie prac z Ministerstwa Sprawiedliwości, Rzecznik MŚP pismem 10 marca 2023 r. zwrócił się do Szefa Rządowego Centrum Analiz o wskazanie, na jakim etapie jest analiza propozycji przedmiotowych przepisów. W odpowiedzi z 22 marca 2023 r. wskazano, że procedowaniem wpisu do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów zajmuje się Departament Programowania Prac Rządu w KPRM.

W związku z powyższym, Rzecznik MŚP pismem z 23 marca 2023 r. wystąpił do Dyrektora Departamentu Programowania Prac Rządu w KPRM o przekazanie informacji w tym zakresie. W odpowiedzi poinformowano, że Zespół do spraw Programowania Prac Rządu nie podjął jeszcze decyzji o terminie rozpatrzenia wniosku Ministra Sprawiedliwości o włączenie do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Praw własności przemysłowej.

Rzecznik MŚP Adam Abramowicz w imieniu przedsiębiorców apeluje o pilne procedowanie przedmiotowych przepisów, które uregulują relacje franczyzobiorców i franczyzodawców, w szczególności wprowadzenie maksymalnie 3-miesięcznego terminu wypowiedzenia umowy przez franczyzobiorcę oraz obowiązywanie zakazu konkurencji maksymalnie do końca okresu obowiązywania umowy.

Źródło: informacja prasowa Rzecznik MŚP

 

Inne podatki