Uwaga osoby starsze - ulga rehabilitacyjna nie dla każdego

29.04.2016 10:00 (aktualizacja: )

W ostatnim czasie pojawiły się informacje, że na terenie powiatu goleniowskiego są osoby, które pomagają w wypełnianiu zeznań podatkowych osobom starszym, w których wykazują nienależny zwrot z tytułu ulgi rehabilitacyjnej.

 Uwaga osoby starsze - ulga rehabilitacyjna nie dla każdego

Źródło: YAY foto

W związku z powyższym wyjaśniamy, że osiągnięcie określonego wieku nie jest warunkiem skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej. Odliczenie od dochodu wydatków ponoszonych na cele rehabilitacyjne przysługuje wyłącznie osobom niepełnosprawnym, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności oraz osobom utrzymującym osoby niepełnosprawne – czyli ich opiekunom. Konieczne jest również posiadanie dokumentów stwierdzających poniesienie określonych kosztów np. faktury, rachunku. Osoby, które w sposób nieuprawniony skorzystały z tej ulgi powinny jak najszybciej złożyć korektę zeznania podatkowego.

Przypominamy, że nieuprawnione skorzystanie z ulgi rehabilitacyjnej stanowi wykroczenie skarbowe i podlega karze grzywny. Złożenie korekty przed podjęciem działań przez Urząd Skarbowy pozwoli uniknąć takich konsekwencji.

Małgorzata Brzoza

Rzecznik Prasowy

Źródło: MF, Izba Skarbowa w Szczecinie