Usługa Twój e-PIT typowana do Europejskiej Nagrody Sektora Publicznego

21.06.2019 09:04 (aktualizacja: )

Usługa Twój e-PIT, jako jeden z projektów zrealizowanych przez europejskie administracje publiczne, została wytypowana do otrzymania certyfikatu za najlepsze praktyki przez European Public Sector Award (EPSA) 2019. Promuje ona rozwiązania najbardziej przyjazne obywatelom i przyszłościowe.

Europejski Instytut Administracji Publicznej (EIPA) ogłosił listę projektów, które zostały wytypowane do ubiegania się o Europejską Nagrodę Sektora Publicznego (EPSA). W grupie 40 najwyżej ocenionych projektów z 14 krajów znalazła się usługa Twój e-PIT.

Tegoroczna edycja  konkursu przebiega pod hasłem „Nowe rozwiązania kompleksowych wyzwań – sektor publiczny zorientowany na obywatela, zrównoważony i dopasowany do przyszłości”.

Zewnętrzni, niezależni naukowcy, praktycy lub konsultanci zajmujący się administracją ocenili ponad 160 wniosków (m.in. w kategorii administracji europejskiej i krajowej, regionalnej i lokalnej). Dotyczyły one takich dziedzin jak modernizacja i reforma administracji publicznej, społeczeństwo informacyjne i digitalizacja, edukacja, zdrowie oraz porządek publiczny i bezpieczeństwo.

Ostateczne wyniki konkursu zostaną ogłoszone w październiku 2019, a uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas gali finałowej w listopadzie w Maastricht  (Holandia).

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie EPSA.

Twój e-PITRozliczenie rocznePIT-37