Pobierz e-pity 2019

Ulgi podatkowe wykażesz tylko do limitu dochodu lub podatku

Piotr Szulczewski 28.04.2015 09:00 (aktualizacja: )

Korzystanie z ulg podatkowych wymaga akceptacji pewnych zasad. Jedną z nich jest fakt, że korzystać z nich można jedynie w bieżącym – rozliczanym roku podatkowym. W efekcie niewykorzystana część ulgi podatkowej nie jest przenoszona na lata przyszłe lecz przepada. Od tej zasady występują jedynie nieliczne wyjątki.

Ulga odsetkowa budowlana na zasadach nabytych w PIT

Źródło: PAWEL DABROWSKI/AGENCJA SE/East News

Ulgi podatkowe obniżają dochód lub podatek w zależności od tego, czy dany rodzaj ulgi wpływać ma na podstawę opodatkowania, czy też na kwotę należnego podatku. Kwota ulg podatkowych zależeć będzie od działań podatnika. Podejmując się korzystania z ulgi powinien on jednak prognozować wartość dochodu lub podatku do zapłaty w danym roku. Niewykorzystana ulga nie jest dziedziczona i nie przenosi się do rozliczenia roku następnego.

Wyjątkiem od powyższej zasady są niektóre ulgi, z których korzystać obecnie można na zasadzie praw nabytych. W przypadku ulg mieszkaniowych nadal można odliczać kwoty wydatkowane na własne cele mieszkaniowe, które w latach obowiązywania ulg nie mogły być – w związku z niska kwotą dochodu – odliczane w roku podjęcia się inwestycji.

>>> ulgi na prawach nabytych

Innego rodzaju ulgami przysługującymi na prawach nabytych są te, które po spełnieniu pewnych założeń dały możliwość korzystania z nich w latach kolejnych, jednak wydatki ponoszone muszą być na bieżąco. Przykładem jest tzw. ulga odsetkowa, która mimo tego, że już nie obowiązuje, pozwala podatnikom, którzy nabyli do niej prawa, odliczać od dochodu wartość odsetek od kredytu mieszkaniowego, zapłaconych w danym roku, w którym obecnie z ulgi się korzysta.

Sprawdź swój dochód i podatek oraz optymalizuj ulgi

Jeżeli podatnik będzie świadomy, jaką wartość ulg w danym roku może wykorzystać, nie popełni błędu i będzie je optymalnie wykorzystywał.

Przykład

Podatnik posiada dochód w kwocie 40.000 zł. Odliczając należne składki ZUS dochód wyniesie 33 tys. zł. Podatnik dokonał darowizny na cele kultu religijnego w kwocie 10.000 zł, korzysta również z ulgi rehabilitacyjnej – nabył sprzęt za kwotę 10.000 zł odlicza również ulgę odsetkową na prawach nabytych w kwocie 8.000 zł. Jego podstawa opodatkowania 5.000 zł. Podatek od tej kwoty wynosi 344 zł. Podatnik nie będzie miał możliwości odliczyć całości składek na ubezpieczenie zdrowotne. Odliczenie przepadnie.

Gdyby sprawdził wartość dochodu i przesunąłby termin zapłaty połowy darowizny na cele kultu religijnego na rok następny, a jednocześnie części wydatków na cele sprzętu rehabilitacyjnego dokonałby rok wcześniej, to miałby wówczas możliwość wykorzystać odliczenie wszystkich kwot – zarówno ulgi rehabilitacyjnej, jak i pełnej wartości darowizny, jak i składek na ubezpieczenie zdrowotne.

U podatników, którzy otrzymują stałą wartość wynagrodzenia rocznego, kontrola kwoty dochodu oraz podatku odbywać się może na podstawie deklaracji PIT złożonej za lata wcześniejsze. Podatnicy prowadzący działalność lub uzyskujący wynagrodzenie z innych źródeł, których wartość różni się co roku, muszą na bieżąco śledzić kwoty otrzymywane i podlegające opodatkowaniu.

Piotr Szulczewski, PIT.pl