Ulga prorodzinna 2015 po planowanych zmianach. Na jaką kwotę mogą liczyć rodzice?

Piotr Szulczewski 30.09.2014 09:00 (aktualizacja: )

Piotr Szulczewski
Planowane zmiany w uldze na dziecko zaczynają przybierać ostateczną formę. Choć ostateczny wygląd nowelizacji może jeszcze się zmienić, zgodnie z projektem ulga ta wzrośnie w przypadku 3 i kolejnych dzieci w rodzinie.

Zmianie nie ulegną zasady naliczania ulgi w przypadku pierwszego i drugiego dziecka. Nie zmieni się również kwota dochodów rodziców oraz zasady jej liczenia. Kwoty ulgi, w tym kwoty sprzed zmiany oraz po zmianie – według zasad mających obowiązywać w zeznaniach za rok 2014 – przedstawia poniższa tabela.
 

Miesięczna wartość odliczeń w ramach ulgi na dzieci w zeznaniu za 2014 r.
Posiadam: JESTEM:
Singlem, rozwodnikiem, wdowcem,
pozostaje w związku małżeńskim
przez część roku*
Małżonkiem przez cały rok

1 dziecko

Zarobki < lub = 56.000 zł

Łączne zarobki < lub = 112.000 zł

92,67 zł ulgi/mc

Zarobki > 56.000 zł

Łączne zarobki > 112.000 zł

0 zł ulgi

2 dzieci

Pierwsze dziecko = 92,67 zł/mc i 1112,04 zł/rok

Drugie dziecko = 92,67 zł/mc i 1112,04 zł/rok

3 dzieci

Pierwsze dziecko = 92,67 zł/mc i 1112,04 zł/rok

Drugie dziecko = 92,67 zł/mc i 1112,04 zł/rok

Trzecie dziecko:
Było w 2013 r. 139,05 zł/mc i 1668,6 zł/rok
Będzie za 2014 r. 166,67 zł/mc i 2000,04 zł/rok

4 dzieci

Pierwsze dziecko = 92,67 zł/mc i 1112,04 zł/rok

Drugie dziecko = 92,67 zł/mc i 1112,04 zł/rok

Trzecie dziecko:
Było w 2013 r. 139,05 zł/mc i 1668,6 zł/rok
Będzie za 2014 r. 166,67 zł/mc i 2000,04 zł/rok

Czwarte dziecko:
Było w 2013 r. 185,34 zł/mc i 2224,08 zł/rok
Będzie za 2014 r. 225 zł/mc i 2700 zł/rok

Więcej dzieci

Każde kolejne po czwartym dziecku:
Było w 2013 r. 185,34 zł/mc i 2224,08 zł/rok
Będzie za 2014 r. 225 zł/mc i 2700 zł/rok

* z wyjątkiem podatnika wychowującego samotnie dziecko, będącego panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, jeżeli ten rodzic lub opiekun w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci do którego stosuje się stawki wskazane w II kolumnie powyższej tabeli.

Zgodnie z nowelizacją, jeżeli kwota zwrotu przekroczy wartość przysługującej podatnikowi ulgi podatkowej, kwota nadwyżki jest zwracana podatnikowi. Różnica ta nie może przekroczyć kwoty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, pomniejszonych o składki odliczone w zeznaniu PIT-36L lub PIT-28 (o ile podatnik te zeznania wypełnia i dokonuje w nich odliczeń).

Piotr Szulczewski,
PIT.pl