Ulga na terminal płatniczy w PIT za 2022 r.: Nowa preferencja dla przedsiębiorców

Ewelina Czechowicz

Przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych, podatkiem liniowym czy stosujący ryczałt mają możliwość w PIT za 2022 r. odliczenia ulgi na terminal płatniczy. Jak odliczyć nową ulgę? Kto i w jakiej wysokości będzie mógł ją odliczyć? – Wyjaśniamy

Ulga na terminal polega na odliczeniu od dochodu podatnika wydatków na zakup terminala płatniczego. Z odliczenia można skorzystać w roku, w którym przedsiębiorca dokonał zakupu terminala oraz przez 6 następnych lat w sytuacji, kiedy dochód podatnika nie pozwalał na wcześniejsze wykorzystanie ulgi.

Odliczenie ulgi na terminal płatniczy w PIT za 2022 r.

Przedsiębiorca może dokonać odliczenia wydatków na nabycie terminala wówczas kiedy poniósł w 2022 roku wydatek:

1)      na nabycie terminala płatniczego

2)      na obsługę transakcji (opłaty interchange, opłaty akceptanta, opłaty systemowe lub opłaty dotyczące korzystania z terminala płatniczego, np. jego najem

Ulga na terminal płatniczy w PIT za 2022 r. Nowa preferencja dla przedsiębiorców

Wysokość odliczeń na terminal płatniczy w PIT za 2022 r.

Poniesione wydatki, które pojawiły się w roku rozpoczęcia korzystania z terminala płatniczego i w roku następnym należy sumować, odliczenie nie może przekroczyć:

1)      2 500 zł w roku podatkowym – dla podatników zwolnionych  z posiadania kasy fiskalnej

2)      1000 zł w roku podatkowym – dla pozostałych podatników

3)      200% poniesionych wydatków, ale nie więcej niż 2000 zł w roku podatkowym dla małych podatników

Wydatki na terminal należy sumować w kwocie netto u podatników rozliczających VAT, dla podatników niebędących Vatowcami w kwocie brutto. Ulgę można odliczyć przy jednoczesnych odpisach amortyzacyjnych na terminal.

Powyższych limitów nie można łączyć. Dodatkowo dotyczą one jednego podatnika. Nie dotyczą ilości zakupionych terminali.

Ulga na terminal a korzystanie z programów, które sfinansowały terminal

Przedsiębiorca, który korzystał z programów finansujących, zwrot wydatków związanych z płatnościami przez terminal może odliczyć ulgę na terminal w roku, w którym zaprzestanie korzystania z programu oraz w roku następnym.

Ulga na terminal w programie e-pity.pl

Rozliczając swoje deklaracje PIT-36, PIT-36L lub PIT-28 przedsiębiorcy mogą skorzystać z ulgi na terminal i odliczyć ją w programie naszego partnera e-pity.pl. PIT za 2022 r. muszą złożyć do 2 maja 2023 r.

 

PIT-28PIT-36Odliczenia w PITPodatki 2022Przychody