Ulga dla młodych a limit przychodów dziecka uprawniający do ulgi prorodzinnej w PIT 2021

Iwona Maczalska

Coraz częściej osoby młode do ukończenia 26. roku życia są aktywne na rynku pracy. Czy uzyskane, zwolnione z opodatkowania przychody, należy doliczyć do limitu zarobków dziecka, które uprawniają do skorzystania z ulgi prorodzinnej?

» PIT-O - Ulga zerowy PIT dla młodych

Osoby młode, które nie ukończyły jeszcze 26. roku życia, a które w 2021 roku uzyskały przychody z pracy na umowę o pracę, zlecenia, praktyki absolwenckiej lub stażu uczniowskiego, mogą skorzystać z preferencji podatkowej jaką jest zerowy PIT dla młodych. Wątpliwości budzi jednak kwestia, czy dziecko z zerowym PIT może również skorzystać z ulgi prorodzinnej?

Źródło: Ministerstwo Finansów

Dziecko z zerowym PIT a prawo do ulgi prorodzinnej

Wątpliwości rodziców budzi kwestia tego, czy dziecko z przychodami powyżej 3089 zł, które są zwolnione z PIT, nadal może skorzystać z ulgi prorodzinnej. Na pytanie podatnika ,,Mam pełnoletnie dziecko, które studiuje i pracuje na podstawie umowy o pracę. Wszystkie jego przychody w całości korzystają ze zwolnienia dla osób do 26 roku życia. Dochody dziecka przekroczyły 3089 zł. Czy na takie dziecko przysługuje ulga prorodzinna?”.

Zdaniem Ministerstwa Finansów ,,Nie, zwolnione z opodatkowania  przychody z tzw. ulgi dla młodych doliczasz do limitu dochodu dziecka 3089 zł”.  Co to oznacza?

W myśl aktualnie obowiązującej ustawy o PIT z  odliczenia ulgi na dziecko może skorzystać uprawniony podatnik, gdy zarobki uzyskane przez pełnoletnie dziecko, które nie ukończyło 25 lat, łącznie nie przekraczają w danym roku podatkowym kwoty 3089 zł. Oznacza to, że aby ustalić prawo dziecka do ulgi prorodzinnej należy zsumować wszystkie zarobki dziecka (umowa o pracę, zlecenie, dzieło, staż itd.) – bez względu na to, że część z nich korzysta ze zwolnienia podatkowego tzw. ulgi dla młodych. Zarobki uzyskane w ramach ulgi dla młodych wliczyć należy zatem do limitu ulgi prorodzinnej, a więc kwoty 3089 zł.

Podsumowując: Jeżeli dziecko w 2021 roku zarobiło więcej niż 3089 zł – likwidacji ulega prawo do odliczenia w PIT ulgi prorodzinnej na to dziecko. Dzieje się tak również wtedy, gdy całość zarobków dziecka zwolnionych jest z podatku PIT w ramach tzw. ulgi dla młodych.

Przychody stażystów i praktykantów

Za sprawą zmian przepisów, jakie weszły w życie w 2021 roku rozszerzeno grono młodych osób, które mogą skorzystać z zerowej stawki podatku PIT. Chodzi o podatników uzyskujących przychody z tytułu umów stażowych oraz z umów o praktyki absolwenckie. Osoby te zostały zwolnione z podatku PIT. Nawet, jeśli przekraczają one limit 3089 zł - nadal będą mogły skorzystać z ulgi prorodzinnej. 

Bez PIT dla młodychUlga na dzieciPIT-36Rozliczenie roczne