Tarcza PFR 2.0: Rusza proces rozliczania i umarzania subwencji dla mikrofirm i MŚP

Iwona Maczalska

Grupa PFR poinformowała o uruchomieniu procesu rozliczania i umarzania subwencji udzielonych w ramach Tarczy finansowej 2.0. Proces ten, składający się z trzech etapów, tym razem dotyczyć będzie wyłącznie mikrofirm oraz małych i średnich przedsiębiorców. Sprawdź, kto może liczyć na 100% umorzenie.

» Zmiany w Tarczach finansowych PFR 2.0. Co się zmieniło?

Polski Fundusz Rozwoju poinformował o ważnej dla przedsiębiorców korzystających z Traczy finansowej 2.0 kwestii. Wystartował bowiem proces rozliczania wypłaconych przedsiębiorcom subwencji. Proces ten obejmie tym razem mikrofirmy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. Ma on niemałe znaczenie, bowiem od jego efektu zależeć będzie, czy wypłacona przedsiębiorcy subwencja będzie podlegała umorzeniu, czy obowiązkowi zwrotu.

» Brak PIT i CIT od PFR. Nowe przepisy przed terminem rozliczenia zaliczki na podatek

Rozliczanie subwencji z PFR 2.0. Mikroprzedsiębiorcy i MŚP

Źródło: shutterstock

PFR: etapy rozliczania subwencji z Tarczy 2.0

Jak poinformował Polski Fundusz Rozwoju - ,,rozliczanie wypłaconych subwencji będzie odbywało się w trzech etapach:

  1. Rozliczenia małych i średnich firm - od 18 listopada 2021 r. do 15 stycznia 2022 r. PFR udostępni w bankowości elektronicznej formularz oświadczenia o rozliczeniu dla MŚP. Po upływie tego terminu formularz oświadczenia o rozliczeniu będzie niedostępny, a rozliczenie subwencji, co do zasady, niemożliwe,
  2. Rozliczenia mikrofirm - od 19 stycznia do 28 lutego 2022 r. PFR udostępni w bankowości elektronicznej formularz oświadczenia o rozliczeniu dla mikrofirmy. Po upływie tego terminu formularz oświadczenia o rozliczeniu będzie niedostępny, a rozliczenie subwencji, co do zasady, niemożliwe”.

Decyzje dotyczące umorzeń PFR wyda przedsiębiorcom w kwietniu 2022 roku. Przedsiębiorcy otrzymają jedną z trzech decyzji:

  1. decyzja wskazująca konkretną kwotę subwencji, która podlega zwolnieniu z obowiązku zwrotu (w tym o całkowitym umorzeniu),
  2. decyzja z wezwaniem do zwrotu całej kwoty udzielonej subwencji, albo
  3. informacja o zidentyfikowaniu przez PFR okoliczności, które uniemożliwiają ustalenie wysokości subwencji podlegającej umorzeniu. Przedsiębiorca będzie wówczas zobowiązany dokonać stosownych wyjaśnień. 

Kto może liczyć na 100% umorzenie subwencji z PFR 2.0?

Większość przedsiębiorców korzystających ze wsparcia wypłacanego w ramach PFR 2.0, liczy na jej całkowite umorzenie. Aby jednak tak się stało zarówno mikrofirmy jak i przedsiębiorcy z sektora MŚP, muszą spełnić niezbędne warunki. Są one inne w przypadku mikrofirm oraz w przypadku małych i średnich przedsiębiorców.

Aby doszło do 100% umorzenia subwencji, przedsiębiorcy MŚP muszą spełnić dwa kluczowe warunki:

  1. nieprzerwalnie utrzymać prowadzenie działalności gospodarczej do 31 grudnia 2021 roku, oraz
  2. rozliczyć nadwyżkę otrzymanej subwencji finansowej.

Jak informuje PFR ,, Przedsiębiorcy we wniosku o subwencję co do zasady prognozowali przychody oraz koszty stałe za okres od 1 listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r. Dlatego też, w celu rozliczenia subwencji muszą podać rzeczywiste koszty stałe oraz wysokość przychodów dla tego okresu. Pomocny w wyliczeniu tej różnicy będzie specjalny kalkulator, z którego można skorzystać w formularzu rozliczenia”.

 

Inne warunki muszą spełnić mikroprzedsiębiorcy, by skorzystać ze 100% umorzenia otrzymanej subwencji. W ich przypadku należy:

  1. nieprzerwalnie utrzymać prowadzenie działalności gospodarczej do 31 grudnia 2021 roku, oraz
  2. utrzymać średni poziom zatrudnienia w 2021 r. w porównaniu do liczby pracowników, na których otrzymał subwencję.

Jak twierdzi Polski Fundusz Rozwoju ,, PFR sprawdzi te warunki automatycznie na podstawie danych z ZUS, dlatego przedsiębiorca nie załącza do wniosku żadnych dokumentów i zaświadczeń. Formularz oświadczenia o rozliczeniu dla mikrofirm zawiera numer rachunku, na który przedsiębiorca może wpłacić pieniądze z subwencji, jeśli chce je zwrócić przed wydaniem decyzji przez PFR. Spłaty dokonane przez mikrofirmę przed dniem wydania decyzji przez PFR pomniejszają saldo subwencji do umorzenia”.

 

Więcej na temat sposobu rozliczania otrzymanej subwencji finansowej oraz o dokumentach i oświadczeniach, jakie będą wymagane od przedsiębiorców, znajdziesz na stronie PFR oraz pod poniższym linkiem.


/na podstawie pfrsa.pl

Koronawirus w PolsceTarcza finansowa PFR