Subkonto w ZUS, kto i kiedy może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy po śmierci osoby bliskiej

Ewelina Czechowicz

W przypadku śmierci osoby bliskiej, środki zgromadzone przez osobę zmarłą subkoncie w ZUS podlegają podziałowi i wypłacie. Kto i kiedy może liczyć na wypłatę pieniędzy przez ZUS? Jaki złożyć wniosek? I jak sprawdzić posiadanie subkonta w ZUS? - wyjaśniamy

Środki zgromadzone na subkoncie w ZUS podobnie jak środki zgromadzone na rachunku OFE po śmierci osoby bliskiej podlegają wypłacie.

Osoby, które posiadają subkonto w ZUS, mają prawo do wskazania osoby uprawnione do środków zapisanych na subkoncie po swojej śmierci. W każdym czasie można też zmienić swoją wcześniejszą dyspozycję. W przypadku, kiedy osoba zmarła nie wskazała nikogo i nie upoważniła żadnej osoby, do wypłaty środków z subkonta w ZUS wejdą one do masy spadkowej.

 

ZUS nie ma obowiązku informowania o możliwości wypłaty środków z subkonta osób, których zmarły nie wskazał

Wypłata z subkonta w ZUS następuje na wniosek osoby uprawnionej, do otrzymania środków zgromadzonych przez Zmarłego. Zakład informuje ubezpieczonego, który nie zawarł umowy z otwartym funduszem emerytalnym, o obowiązku złożenia pisemnego oświadczenia o stosunkach majątkowych

istniejących między nim a jego współmałżonkiem oraz o tym, że może wskazać osoby uprawnione do otrzymania środków po jego śmierci.

Subkonto w ZUS, kto i kiedy może liczyć na dodatkowe pieniądze po śmierci osoby bliskiej

Źródło: Shutterstock

 

Subkonto ZUS i OFE

Osoby, które posiadają subkonto w ZUS oraz są członkami Otwartych Funduszy Emerytalnych, również mogą wskazać osoby uprawnione do wypłaty środków. Najpierw należy wskazać osoby uposażone w OFE, który ma obowiązek powiadomienia ZUS o osobach uprawnionych do otrzymania środków z subkonta na wypadek naszej śmierci.

Jak informuje ZUS „OFE ma obowiązek zawiadomić ZUS zarówno o osobach, na rzecz których nastąpił podział środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym w razie śmierci osoby, dla której Zakład prowadzi subkonto, jak i o ich udziale w tych środkach, w terminie 14 dni od dnia dokonania podziału."

Stąd podział środków u płatnika składek na emeryturę do ZUS oraz do OFE następuje w związku z podziałem składek w OFE. Po otrzymaniu informacji z OFE o podziale składek ZUS ma trzy miesiące na podzielenie i wypłatę środków zapisanych na subkoncie zmarłej osoby ubezpieczonej.

 

Do wypłaty składek w ZUS potrzebny jest druk USS

Z kolei w sytuacji kiedy zmarły nie był członkiem OFE, a posiadał subkonto w ZUS, niezbędny do wypłaty jest specjalny wniosek. Osoba uprawniona uposażona przez Zmarłego lub spadkobierca musi wypełnić formularz USS, aby otrzymać wypłatę z subkonta. Wniosek można pobrać ze strony ZUS.

 

Kto ma z mocy prawa subkonto w ZUS?

Subkonto w ZUS posiada każda osoba ubezpieczona w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych urodzona po 31 grudnia 1968 r. oraz osoby urodzone wcześniej, które miały zawarte umowy z Otwartym Funduszem Emerytalnym (OFE).

Subkonto w ZUS

Źródło: profil PUE ZUS

Ubezpieczeni mogą zweryfikować czy posiadają subkonto w ZUS za pośrednictwem platformy PUE ZUS. Dane dotyczące Subkonta znajdują się w zakładce Ubezpieczony. W panelu można sprawdzić stan konta ubezpieczonego oraz informacje o posiadanych środkach zgromadzonych na subkoncie.

 

ZUSEmerytury