Stawki VAT w wysokości 23% i 8% w 2021 r.

Ewelina Czechowicz

Prezydent Andrzej Duda popisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom Covid-19. Wśród przyjętych przepisów jest odroczenie powrotu do stawek VAT w wysokości 22% i 7%.

Epidemia koronowirusa sprawiła, że nie spełnione zostały przesłanki pozwalające na obniżenie stawek VAT. Stawki podatku VAT miały zostać podniesione tymczasowo. Powrót ich ponownego obniżenia wielokrotnie zapowiadano.

Stawki VAT w wysokości 23% i 8% w 2021 r.
Źródło: shutterstock.com

Panująca pandemia COVID-19 spowodowała jednak ubytek dochodów, który nie pozwala na obniżenie stawek VAT. Wydatki na powstrzymanie epidemii, ochronę miejsc pracy oraz wsparcie przedsiębiorców doprowadziły do wzrostu deficytu i długu publicznego. Stąd ustawa, która odracza obniżenie stawek VAT.

Kiedy wrócą stawki 22% i 7%?

Powrót do stawek VAT 22% i 7% nastąpi w roku następującym po roku, kiedy:

  • będzie stosowana stabilizująca reguła wydatkowa
  • osiągnięte zostaną wartości wskaźników: relacja państwowego długu publicznego netto do produktu krajowego brutto nie większa niż 43 % oraz suma corocznych różnic pomiędzy wartością relacji wyniku nominalnego do produktu krajowego brutto oraz poziomem średniookresowego celu budżetowego nie mniejsza niż -6%.

Powyższe dwa warunki muszą zostać spełnione łącznie. Oznacza to, że obniżenie stawek VAT zostanie powiązane z trwale dobrą kondycją budżetu.

Obok stawek VAT inne zmiany

Projekt ustawy został przygotowany głównie po to, aby utrzymać podwyższone stawki VAT. Jednak ustawodawca zdecydował się przy okazji na inne zmiany. Na mocy ustawy zostanie od 2021 r. obniżona akcyza od paliw silnikowych o 23 zł za 1000 litrów, przy podwyższeniu o tyle samo opłaty paliwowej. Opłata paliwowa trafi do  Krajowego Funduszu Drogowego, Funduszu Kolejowego oraz Funduszu rozwoju przewozów autobusowych użyteczności publicznej. Zmiana ta spowoduje przesunięcie 687,2 mln zł rocznie od 2021 r.

Wyższy kapitał zakładowy PKP PLK oraz dokapitalizowanie portów morskich

W ustawie przewidziano również podniesienie kapitału zakładowego spółki PKP PLK przy wykorzystaniu Funduszu Kolejowego o 1 mld 850 mln zł, w tym 850 mln zł dla spółek zależnych PKP PLK, realizujących inwestycje na kolei.

Dodatkowo regulacji ustawowej doczekało się dokapitalizowanie obligacjami o wartości nie więcej niż 1 mld zł portów morskich, w tym dla spółki Zarząd Morskiego Portu Gdynia o równowartości 150 mln euro.

VAT