Stawki karty podatkowej na 2019 rok

Katarzyna Sudaj 04.01.2019 08:18 (aktualizacja: )

Sprawdź wysokość stawek karty podatkowej na 2019 rok oraz kwotę, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług.

Wniosek o zastosowanie karty podatkowej w 2019 roku do 21 stycznia

30 listopada 2018 roku w Monitorze Polskim opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2019 r. (M.P. 2018 poz. 1172).

Obwieszczenie określa:

 1. Wysokość stawek karty podatkowej obowiązujące w 2019 roku,
 2. Wysokość kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczóww 2019 roku oraz,
 3. Wysokość kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów wikariuszy w 2019 roku.

Aby poznać szczegółowe stawki karty podatkowej na 2019 rok należy skorzystać z poniższej tabeli:

Karta podatkowa 2019
Karta podatkowa 2019 / mf.gov.pl


Dla kogo miesięczne stawki podatku w formie karty podatkowej?

Obwieszczenie wskazuje miesięczne stawki podatku dochodowego w formie karty podatkowej dla:

 • działalności usługowej oraz wytwórczo-usługowej,
 • usług w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami,
 • usług w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi,
 • gastronomii,
 • usług transportowych,
 • usług rozrywkowych,
 • sprzedaży posiłków domowych w mieszkaniach,
 • usług w zakresie  ochrony zdrowia ludzkiego (wolne zawody),
 • usług weterynaryjnych (wolne zawody),
 • opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi,
 • usług edukacyjnych w zakresie udzielania lekcji na godziny,
 • innych usług osób fizycznych (o których mowa w art. 23 ust. 1a ustawy o PIT).

Rozlicz PIT-16A za 2018 rok

Obwieszczenie wskazuje również kwartalne stawki ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy.
 

Termin wpłaty podatku w formie karty podatkowej w 2019 roku

Wpłaty podatku w formie karty podatkowej dokonuje się najpóźniej do 7 dnia każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, natomiast za miesiąc grudzień najpóźniej do 28 grudnia roku podatkowego.

DeklaracjaPobierzOpis deklaracji
PIT-16/PIT-16S (15)aktywny skoroszyt excellWniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej
PIT-16A (9)aktywny skoroszyt excellDeklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego
PIT-16Z / PIT-16ZS (14)aktywny skoroszyt excellInformacja o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności

Karta podatkowaFormy opodatkowaniaInne podatki