Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Stawki karty podatkowej 2022 [Tabele]

Iwona Maczalska

Opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie stawek karty podatkowej, jakie będą obowiązywały w 2022 roku.

W Monitorze Polskim z 30 listopada 2021 r. pod poz. 1094 zostało opublikowaneobwieszczenie Ministra Finansów w sprawie stawek karty podatkowej i kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług, z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2022 r.

Karta podatkowa 2022 - wyższe stawki od nowego roku

Powyższym obwieszczeniem Minister Finansów ustalił obowiązujące w 2022 r.:

  • stawki karty podatkowej,
  • kwotę rocznego przychodu, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności (72 997 zł w 2022 roku).

Podatnicy korzystający z tej formy opodatkowania muszą liczyć się ze wzrostem stawek o 4,2%. Wszystko za sprawą wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. To ten bowiem wskaźnik jest brany pod uwagę przy ustalaniu nowych stawek karty podatkowej.

Karta podatkowa w 2022 roku nie dla wszystkich

Warto pamiętać, że od 2022 roku nie będzie już można wybrać opodatkowania w formie karty podatkowej jako nowej formy opodatkowania. Od nowego roku z karty podatkowej będą mogli skorzystać tylko ci podatnicy, którzy płacili ją w 2021 roku. Wszystko to za sprawą nowych przepisów Polskiego Ładu. Więcej na ten temat w artykule ,, Polski Ład: ograniczenie w stosowaniu karty podatkowej”.

Karta podatkowa 2022 - tabele z nowymi stawkami

Nowe stawki karty podatkowej, jakie będą obowiązywały od nowego roku wskazują poniższe tabele:

 

Stawki karty podatkowej - Działalność usługowa oraz wytwórczo-usługowa

(cała tabela dostępna tutaj)

Źródło: legislacja.gov.pl

 

Stawki karty podatkowej - usługi parkingowe i inne

Źródło: legislacja.gov.pl

 

Stawki karty podatkowej - usługi w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami

Źródło: legislacja.gov.pl

 

Stawki karty podatkowej - usługi w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi

Źródło: legislacja.gov.pl

 

Stawki karty podatkowej - gastronomia

Źródło: legislacja.gov.pl

 

Stawki karty podatkowej - usługi transportowe

Źródło: legislacja.gov.pl

 

Stawki karty podatkowej - usługi rozrywkowe

Źródło: legislacja.gov.pl

 

Stawki karty podatkowej - Sprzedaż posiłków domowych w mieszkaniach

Źródło: legislacja.gov.pl

 

Stawki karty podatkowej - Świadczenie usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego

Źródło: legislacja.gov.pl

 

Stawki karty podatkowej - Świadczenie usług weterynaryjnych

Źródło: legislacja.gov.pl

 

Stawki karty podatkowej - Opieka domowa nad dziećmi i osobami chorymi

Źródło: legislacja.gov.pl

 

Stawki karty podatkowej - Usługi edukacyjne w zakresie udzielania lekcji na godziny

Źródło: legislacja.gov.pl

 

Stawki karty podatkowej - Usługi osób fizycznych, o których mowa w art. 23 ust. 1a ustawy

Źródło: legislacja.gov.pl

 

Kwartalne stawki ryczałtu od przychodów proboszczów 

Źródło: legislacja.gov.pl

 

Kwartalne stawki ryczałtu od przychodów wikariuszy

Źródło: legislacja.gov.pl

Karta podatkowaPodatki 2022Polski Ład