Stare kody PKWiU na dłużej

Ewelina Czechowicz

Rząd zamierza przedłużyć obowiązywanie kodów PKWiU 2008. Do końca marca 2021 r. ma obowiązywać klasyfikacja PKWiU 2008 do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, w zakresie niektórych towarów. Do kategorii tych towarów należą m.in. kosmetyki, komputery, wyroby elektroniczne i optyczne, urządzenia elektryczne i nieelektryczny sprzęt gospodarstwa domowego, części samochodowe oraz towary objęte podzieloną płatnością.

stare kody PKWIU na dużej
Źródło: shutterstock.com

Kody PKWIU do celów podzielnej płatności

Kody PKWiU 2008 będą nadal stosowane przy podzielnej płatności jeżeli projekt rozporządzenia rządu wejdzie w życie. do celów split payment. Rozporządzenie pozwala także na stosowanie kodów PKWiU przy zawieraniu umów na odległość. Dotyczy to także komputerów i elektroniki (PKWiU 26) oraz AGD (PKWiU 27).

Stare kody PKWiU z uwagi na wydłużone prace legislacyjne

W uzasadnieniu projektu wskazano, że okres wydłużenia kodów PKWiU jest potrzebny z uwagi na przedłużające się prace legislacyjne w zakresie VAT, takie jak Slim VAT. Wskazano także, że dokładne przełożenie zakresu split payment z PKWiU na CN nie było możliwe, z uwagi na różną konstrukcję i założenia obu klasyfikacji.

Stare PKWiU mają obowiązywać do 31 marca 2021 r.

Zmiany w VATPłatność podzielonaPKWiU