Sposób odliczania ulgi na leki w PIT za 2017 rok

Iwona Maczalska 22.02.2018 12:00 (aktualizacja: )

Jesteś osobą niepełnosprawną, która musi stosować leki na stałe bądź czasowo? Masz zatem prawo do odliczenia od dochodu kosztów poniesionych na zakup tych leków. Sprawdź, jaką kwotę możesz odliczyćw swoim zeznaniu PIT za 2017 rok.

Sposób odliczania ulgi na leki w PIT za 2017 rok

Sposób odliczania ulgi na leki w PIT za 2017 rok / YAY foto


 

Aby móc odliczyć w zeznaniu PIT za 2017 rok ulgę na leki należy dysponować następującymi dokumentami:

  • orzeczeniem lekarskim o zakwalifikowaniu podatnika przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (lub dowodem potwierdzającym niepełnosprawność),
  • decyzją przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo
  • orzeczeniem o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.
  • dowodem dokumentującym poniesienie wydatku. Najpopularniejszymi dokumentami są faktury oraz bankowe dowody zapłaty. Warto jednak mieć na uwadze, że sam paragon nie jest dowodem poniesienia wydatku. Nie zawiera on bowiem m.in. danych osobowych osoby kupującej.

Ulga na leki – jaką kwotę mogę odliczyć w deklaracji PIT?

Rozliczając ulgę na leki w swoim zeznaniu PIT należy pamiętać, że odliczeniu od dochodu podlegają leki wypisane przez lekarza specjalistę, które osoba niepełnosprawna zobowiązana jest stosować zarówno na stałe jak i czasowo.

Odliczeniu nie podlega jednak cała kwota wydana na zakup leku. Odliczeniu podlegają wydatki w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy wydatkami faktycznie poniesionymi w danym miesiącu a kwotą 100 zł. Oznacza to, że odliczeniu podlegają jedynie wydatki w wysokości przekraczającej 100 zł w danym miesiącu.

Przykład

Osoba niepełnosprawna w styczniu 2017 roku dokonała zakupu leków na kwotę 300 zł, w marcu na kwotę 400 zł, a w październiku na kwotę 70 zł. Kwota podlegająca odliczeniu w jej przypadku wynosić będzie 500 zł.

Sposób obliczania:

Poniesiony wydatek – 100 zł =kwota podlegająca odliczeniu

- styczeń 2017 (wydatek 300 zł – 100 zł = 200 zł odliczenia)

- marzec 2017 (wydatek 400 zł – 100 zł = 300 zł odliczenia)

- październik 2017 (odliczenie nie przysługuje. Poniesiony bowiem wydatek jest mniejszy niż 100 zł).

Przysługujące odliczenie w przypadku tego podatnika wynosić będzie 500 zł w skali całego roku.

Przykład 2

Osoba niepełnosprawna w styczniu 2017 roku wydała na leki 250 zł, w lutym i marcu 350 zł, w kwietniu i maju 270 zł, natomiast w czerwcu 80 zł. W Kwota przysługującego jej odliczenia wynosić będzie 990 zł.

Miesiąc Koszt zakupu leków w skali miesiąca Sposób liczenia Przysługujące odliczenie w skali miesiąca

Styczeń 2017 roku

250 zł

250 zł – 100 zł

150 zł

Luty 2017 roku

350 zł

350 zł – 100 zł

250 zł

Marzec 2017 roku

350 zł

350 zł – 100 zł

250 zł

Kwiecień 2017 roku

270 zł

270 zł – 100 zł

170 zł

Maj 2017 roku

270 zł

270 zł – 100 zł

170 zł

Czerwiec 2017 roku

80 zł

80 zł – 100 zł

Odliczenie nie przysługuje bowiem poniesiony wydatek jest mniejszy niż 100 zł

SUMA

1570 zł

990 zł odliczenia w skali roku

Uwaga! Ulgę na leki należy wykazać w załączniku PIT/O deklaracji właściwej podatnikowi – a więc PIT-36 lub PIT-37.

Jakie leki można odliczyć w deklaracji PIT

Dokonując rozliczenia ulgi rehabilitacyjnej na zakup leków należy pamiętać, że nie wszystkie leki podlegają odliczeniu. Leki przyjmowane bez recepty np. suplementy diety, czy też leki ogólne niezwiązane z niepełnosprawnością przepisane przez lekarza rodzinnego odliczeniu nie podlegają. Podstawę odliczenia stanowią wyłącznie wydatki poniesione na zakup leków przepisanych osobie niepełnosprawnej przez lekarza specjalistę do stosowania ciągłego bądź czasowego.

Więcej na ten temat znaleźć można w tekście ,,Ulga na leki – jak to działa?” oraz w poradniku o uldze rehabilitacyjnej dostępnym tutaj http://www.pit.pl/ulga-rehabilitacyjna/.

Iwona Maczalska, PIT.pl