Split payment obowiązkowy dla wszystkich? MF planuje duże zmiany

Iwona Maczalska

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie zmian w zakresie Split payment. Jak się okazuje MF rozważa rozszerzenie obowiązku stosowania podzielonej płatności na wszystkich przedsiębiorców. Czy będzie to korzystne dla przedsiębiorców?

» Zmiany w stosowaniu mechanizmu podzielonej płatności

Jak donosi Dziennik Gazeta Prawna Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie dużych zmian w zakresie stosowania podzielonej płatności. O tym, że resort planuje zmiany zdradził Tadeusz Kościński w wywiadzie udzielonym DGP. Co się zmieni?

Split payment dla wszystkich

Źródło: shutterstock

Split payment obowiązkowy dla wszystkich

Pierwszym pomysłem zmian w Split payment jest rozszerzenie obowiązku stosowania podzielonej płatności na wszystkich przedsiębiorców – niezależnie od kwoty faktur, czy rodzaju towaru / usługi. Przypomnijmy, że mechanizm podzielonej płatności został wprowadzony do systemu prawnego 1 lipca 2018 roku i do 31 października 2019 mógł być stosowany przez nabywców fakultatywnie. Od 1 lipca wskutek nowelizacji ustawy split payment stał się obowiązkowy w przypadku dokonywania przez nabywcę płatności za towary bądź usługi, gdy wartość transakcji przekracza kwotę 15000 zł brutto. Obowiązek split payment dotyczy jedynie towarów tzw. wrażliwych, ujętych w załączniku nr. 15 ustawy o podatku od towarów i usług.

» Zmiany w JPK. Oznaczenie ,,MPP” obowiązkowe dla wszystkich transakcji objętych MPP

Split payment z niższym progiem stosowania

Kolejnym pomysłem, jaki rozważa Ministerstwo Finansów jest obniżenie dotychczasowego progu stosowania split payment (15 000 zł brutto). Na szczegóły i dalsze decyzje musimy jednak jeszcze poczekać. Na pytanie Dziennika Gazety Prawnej, kiedy możemy spodziewać się projektu zmian, resort odpowiedział, że na tą chwilę prowadzi konsultacje na rynku w celu poznania opinii na temat zaproponowanych zmian w split payment.

Split payment dla wszystkich to ,,wywrócenie systemu VAT do góry nogami”

Jak się okazuje pomysł ministerstwa nie zawsze jest oceniany pozytywnie. Jak tłumaczy Maksymilian Graś, partner w kancelarii Graś i Wspólnicy ,,Przyjęcie tego rozwiązania, jako obowiązkowego dla wszystkich, oznaczałoby całkowite wywrócenie obowiązującego systemu podatku VAT do góry nogami. Coś co stanowiło wyjątek stałoby się regułą. Rozwiązanie jest na pewno ciekawe z perspektywy dalszego ograniczania szarej i czarnej strefy. Nie jest ono jednak już tak atrakcyjne dla przedsiębiorców, którzy zostają z dnia na dzień pozbawieni wpływów kwoty podatku VAT, która to zostaje zdeponowana na wydzielonym i restrykcyjnie kontrolowanym subkoncie, do którego dostęp może nastąpić pod ściśle określonymi warunkami. Pytanie co leży u podstaw takiego rozwiązania. Wniosek wydaje się być jeden, skala nadużyć w podatku VAT jest większa i zatacza szersze kręgi, niż dotychczas uważano".

Split payment - brak dostępu do środków na rachunku VAT

Sprawę komentuje również adw. Sonia Konieczniak: - ,,Wprowadzenie obowiązkowych dla wszystkich przedsiębiorców płatności podzielonych oznacza, że podatnicy nie będą mogli jak dotychczas swobodnie dysponować kwotą podatku VAT. Kwota ta będzie zdeponowana na specjalnych subkontach i przeznaczona wyłącznie na płatności podatkowe. Zgodę na dyspozycję kwotami podatku może wydać wyłącznie Naczelnik Urzędu Skarbowego. Takie rozwiązanie może powodować nawet ograniczenie płynności dla niektórych firm. Korzyścią niewątpliwie jest słuszny cel wprowadzenia rozwiązania - walka z wyłudzeniami VAT."

Płatność podzielonaZmiany w VATHOT