Składki ZUS za grudzień 2021 r. płatne do 10. czy 20. stycznia 2022 r.?

Iwona Maczalska

Przepisy Polskiego Ładu zmieniły terminy zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w 2022 roku. Do kiedy będzie trzeba zapłacić składki za grudzień? Do 10. czy 20. dnia stycznia?

» Zdrowotne 2022: nowy tytuł do ubezpieczenia i nowa grupa zwolniona ze składki ZUS

Przepisy Polskiego Ładu już od stycznia 2022 roku wprowadzą wiele rewolucyjnych zmian podatkowych. Zmienią się m.in. terminy zapłaty składek ZUS. Od kiedy będą one obowiązywały?

Do kiedy płatność ZUS za grudzień 2021?

Źródło: shutterstock

» Składki ZUS przedsiębiorców 2022

» ZUS dla nowo zakładanych firm 2022

Polski Ład - nowe terminy zapłaty składek ZUS

Terminy zapłaty składek ZUS ulegną zmianie już w styczniu 2022 roku. Zmieni się ostateczny termin opłacenia składek ZUS oraz przekazania dokumentów rozliczeniowych. Nowe terminy obejmą w zasadzie wszystkich płatników. Wyjątkiem będą jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe, dla których termin pozostanie bez zmian – do 5. dnia następnego miesiąca.

Jak zmienią się terminy dla reszty płatników?

W przypadku pozostałych płatników składek, w myśl Polskiego Ładu termin będzie zależał od tego, czy posiadają osobowość prawną, czy też nie:

  • termin do 15. dnia następnego miesiąca dotyczyć będzie płatników posiadający osobowość prawną (spółki kapitałowe, fundacje, stowarzyszenia),
  • termin do 20. dnia następnego miesiąca obejmować będzie pozostałych płatników składek, np. opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia oraz spółek osobowych.

Jak uczula ZUS ,,Nowe terminy dotyczą opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP i FS, FGŚP oraz FEP rozliczanych w dokumentach składnych za styczeń 2022 r. i za następne miesiące”.

Składka ZUS w styczniu 2022 r. - graniczny termin płatności

Wątpliwości budzi kwestia od kiedy stosować nowe, wydłużone terminy na zapłatę składek ZUS? Zdaniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ,, Składki należne za grudzień 2021 r. należy rozliczyć i opłacić w terminie do 10 stycznia 2022 r., tj. na dotychczasowych zasadach. Nowy termin do przekazywania dokumentów rozliczeniowych i opłacania składek – do 20 dnia następnego miesiąca, będzie obowiązywał począwszy od składek należnych za styczeń 2022 r.”.

 

Polski ŁadSkładka zdrowotnaZUS