Rzecznik MŚP wnioskuje o wyłączenie mikroprzedsiębiorców z BDO

Na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w dniu 18.12.19 Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, wnioskował o wyłączenie mikroprzedsiębiorców z BDO.

Jest to kontynuacja pisma z dnia 29 listopada br., w którym to Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, zwrócił się do ówczesnego Ministra Klimatu, dra Michała Kurtyki, z wnioskiem o wyłączenie mikro-, małych i średnich przedsiębiorców z niektórych obowiązków ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Od 1 stycznia 2020 r. wytwórcy odpadów innych niż komunalne, o ile nie są oni objęci wyłączeniem szczegółowym, będą mieli obowiązek korzystania z Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (w skrócie zwanej BDO) w zakresie, przede wszystkim, prowadzenia ewidencji odpadów

W swoim piśmie Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wskazuje na wątpliwości co do tego, kogo faktycznie obejmuje obowiązek zarejestrowania się w BDO i korzystania z jego modułów, które to wątpliwości zostały przekazane 28 listopada, podczas spotkania w Biurze Rzecznika, przedstawicielom Ministerstwa Klimatu oraz Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego. Granice podlegania tym obowiązkom nie są zarysowane dostatecznie jasno, zwłaszcza jeśli chodzi o uznawanie podmiotu za wytwarzający wyłącznie odpady komunalne, a tym samym zwolniony z obowiązku wpisu do rejestru i prowadzenia ewidencji.

 

Źródło: https://rzecznikmsp.gov.pl/

BDO