Rzecznik Izby Skarbowej informuje o licznych błędach w rozliczaniu ulg podatkowych w PIT 2013

Iwona Maczalska 02.04.2014 11:00 (aktualizacja: )

Tegoroczne rozliczenia deklaracji PIT za 2013 rok nie należą do najłatwiejszych. Rok 2014 jest bowiem pierwszym rokiem, w którym rozliczamy deklaracje PIT po znaczącej zmianie przepisów podatkowych.

O tym, jakie są najnowsze zmiany w wypełnianiu deklaracji PIT za 2013 rok oraz jak sobie z nimi radzą podatnicy rozmawiałam z Panem Maciejem Koniuszewskim pełniącym obowiązki Rozlicz deklarację PIT za 2013 rokRzecznika Prasowego Izby Skarbowej w Szczecinie.

Rzecznik IS: najczęściej popełniane błędy w deklaracjach PIT

Rok 2014 jest pierwszym, w którym deklaracje składamy już na nowych zasadach. Czy mógłby Pan krótko wspomnieć czego dotyczą zmiany?

Istotne zmiany nastąpiły w przypadku ulgi na dzieci i ulgi internetowej.

W rozliczeniu za 2013 r. zastosowano kryterium dochodowe limitujące uprawnienie do ulgi w przypadku posiadania wyłącznie 1 dziecka. Wynosi ono 56 000 zł w przypadku jednej osoby, 112 000 w przypadku małżeństwa i osoby rozliczającej się wspólnie z dzieckiem.

Wysokość odliczenia za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego wynosi:

  • 92,67 zł na pierwsze dziecko,
  • 92,67 zł na drugie dziecko,
  • 139,01 zł na trzecie dziecko,
  • 185,34 zł na czwarte i odrębnie taką samą kwotę na każde kolejne dziecko.

W przypadku ulgi internetowej odliczenie od dochodu przysługuje podatnikowi wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata nie korzystał z tego odliczenia. Podatnik, który po raz pierwszy skorzystał z tego odliczenia w zeznaniu podatkowym składanym za 2012 r. może skorzystać z tego odliczenia wyłącznie za rok 2013. Limit odliczenia nie zmienił się i wynosi 760 zł.

Jak widać zmiany w stosowaniu ulg są duże. Jak podatnicy radzą sobie z nimi? Czy z powodu zmian widać już spadek popularności korzystania z ulg przez podatników?

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego podatnicy zadeklarowali porównywalną łączną kwotę ulgi na dzieci oraz tylko 15% ulgi internetowej. Urzędy notują dużą ilość błędów w zastosowaniu przez powyższych ulg przez podatników. Począwszy od automatycznego zastosowania starych zasad po specyficzne problemy np. związane z ulgą na dzieci w przypadku dzieci przysposobionych lub pochodzących z wcześniejszych związków.

Osobiście, czy przez Internet - który sposób rozliczania z urzędem skarbowym jest częściej wybierany przez podatników?

Notujemy coraz większe zainteresowanie rozliczeniami przez Internet. Już 30 % deklaracji rocznych składamy elektronicznie. W województwie zachodniopomorskim zebraliśmy ich już w tym roku ponad 100 tys. Rozliczenie elektroniczne trafia bezpośrednio do weryfikacji we właściwym urzędzie, co daje szansę na szybszy zwrot ew. nadpłaty podatku.

Zgodnie z zapowiedziami Ministra Finansów już od 2015 roku deklarację PIT wypełni za podatnika urząd skarbowy. Czy w związku z tym urzędnicy nie obawiają się zamieszania i dużych kolejek w urzędach?

W okresie przejściowym wdrażania programu e-Podatki podatnicy nie zostaną pozbawieni dotychczasowych możliwości rozliczeń, a planowane zmiany legislacyjne i organizacyjne pozwolą uniknąć ewentualnych kolejek. W pierwszej kolejności urzędy będą oferować wstępnie wypełnione zeznanie roczne osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej oraz rozliczenia karty podatkowej, PCC i podatku od spadków i darowizn. W dalszych etapach elektronicznie rozliczać będą się przedsiębiorcy, osoby prawne i podatnicy VAT.


Dziękuję za rozmowę
Iwona Maczalska, PIT.pl

 

 

<< czytaj II część wywiadu z Rzecznikiem US w Szczecinie