Pobierz e-pity 2020

Rząd zdecydował: US rozliczy PIT za Ciebie

01.02.2017 09:00 (aktualizacja: )

Na wczorajszym posiedzeniu Rząd przyjął projekt zmian w ustawie o PIT. Projekt zakłada możliwość sporządzenia zeznania podatkowego PIT przez Urząd Skarbowy z uwzględnieniem ulg i odliczeń. Zmiany mają mieć zastosowanie już do tegorocznych rozliczeń PIT za 2016 rok.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów.

Urząd skarbowy będzie mógł sporządzić zeznanie podatkowe za podatnika PIT wraz odliczeniami. Emeryci i renciści, którzy nie korzystają z żadnych odliczeń, będą mogli złożyć w urzędzie skarbowym oświadczenie ze wskazaniem organizacji pożytku publicznego, której chcą przekazać 1 proc. podatku. W jednym i drugim przypadku rozliczeń dokona urząd skarbowy, co w praktyce oznacza ułatwienia dla pracowników, emerytów i rencistów. To znaczące ułatwienie dla podatników zostanie wprowadzone już do rozliczeń PIT za 2016 r.

 
Źródło: YAY foto

Podatnicy, którzy uzyskują dochody wyłącznie od płatników będą mogli złożyć wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o sporządzenie zeznania podatkowego przez urząd skarbowy. We wniosku podatnik będzie mógł wskazać na konieczność odliczenia od dochodu lub podatku wydatków z tytułu ulgi na dzieci i cele rehabilitacyjne oraz przekazania 1 proc. podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Wniosek do urzędu skarbowego trzeba będzie składać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem skrzynki podawczej systemu teleinformatycznego administracji skarbowej lub przez portal podatkowy albo za pośrednictwem banków. Będzie go można podpisać: podpisem kwalifikowanym; profilem zaufanym; kwotą przychodu wykazaną w zeznaniu podatkowym za rok poprzedni; przy użyciu danych uwierzytelniających stosowanych przez bank krajowy do weryfikacji posiadacza rachunku bankowego (w przypadku wniosków składanych za pośrednictwem banków).

W rezultacie uchylono przepis, na podstawie którego płatnicy rozliczali podatek za swoich pracowników (oznacza to rezygnację z formularza PIT-12). W 2016 r. płatnicy rozliczyli zeznania podatkowe jedynie za ok. 421 tys. pracowników.

Urzędy skarbowe będą przygotowywać zeznania podatkowe dla osób rozliczających się indywidualnie i wspólnie z małżonkiem oraz osób samotnie wychowujących dzieci. Urząd skarbowy dokona rozliczenia podatku PIT za dany rok – na podstawie złożonego wniosku oraz informacji od płatnika lub organu rentowego o dochodach podatnika. Na sporządzenie zeznania podatkowego urząd skarbowy będzie miał maksymalnie 5 dni roboczych od daty złożenia wniosku przez podatnika. Podatnik otrzyma informację o sporządzeniu zeznania podatkowego na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku. Przygotowane przez urząd skarbowy zeznanie podatkowe będzie udostępniane podatnikowi w systemie teleinformatycznym do akceptacji lub odrzucenia.

>>> Pobierz bezpłatny program i rozlicz swój PIT <<<

Jednocześnie podatnicy, którzy otrzymują dochody wyłącznie od organów rentowych i nie korzystają z żadnych odliczeń, czyli emeryci i renciści, będą mogli złożyć w urzędzie skarbowym oświadczenie ze wskazaniem organizacji pożytku publicznego, której chcą przekazać 1 proc. podatku. Oświadczenie takie wraz z rocznym obliczeniem podatku PIT byłoby traktowane jak zeznanie podatkowe. Oświadczenie podatnik mógłby złożyć w wersji papierowej lub elektronicznej. Szacuje się, że takich podatników może być nawet 11 mln. Dla podatników wprowadzenie tych wszystkich rozwiązań oznacza ograniczenie błędów popełnianych przy rozliczaniu podatku, a w konsekwencji mniej korekt w deklaracji podatkowej i mniej postępowań wyjaśniających. Zyska też administracja podatkowa, do której będzie wpływać mniej dokumentów papierowych, tym samym pracownicy skarbówki nie będą musieli wykonywać czasochłonnych i mechanicznych czynności wprowadzania danych z deklaracji do systemu komputerowego. Z kolei pracodawcy zostaną uwolnieni od kosztownego utrzymywania dokumentacji papierowej.

Znowelizowana ustawa ma wejść w życie 15 marca 2017 r. Rozliczenie podatku PIT na nowych zasadach będzie możliwe już w przypadku dochodów uzyskanych w 2016 r. Wtedy wniosek do urzędu skarbowego o sporządzenie zeznania podatkowego przez urząd skarbowy trzeba będzie złożyć w okresie od 15 marca do 15 kwietnia 2017 r. Z kolei emeryci i renciści oświadczenie będą mogli złożyć do 30 kwietnia. Płatnicy nowe regulacje będą stosować do dochodów uzyskanych przez pracowników w 2017 r. Począwszy od 2018 r. wnioski do urzędu skarbowego będzie można składać od 1 stycznia do 15 kwietnia, a oświadczenia – od 1 stycznia do 30 kwietnia.

Źródło: KPRM