Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Rząd potrąci podatek i składkę zdrowotną z trzynastej emerytury

Na wczorajszym posiedzeniu rządu Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r., przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Zapewnienie w 2019 r. dodatkowego wsparcia emerytom i rencistom w formie wypłaty świadczenia pieniężnego jest celem przygotowanej ustawy. Jest to spełnienie obietnicy o dodatkowej pomocy w postaci „trzynastej” emerytury dla każdego świadczeniobiorcy, zapowiedzianej na Konwencji Prawa i Sprawiedliwości, która odbyła się 23 lutego 2019 r. To jedna z propozycji wchodzących do „Nowej piątki” PiS.

Wprawdzie w ostatnich latach w celu ochrony poziomu świadczeń emerytalnych wprowadzono wiele rozwiązań, to jednak pomoc taka nadal uznawana jest za niewystarczającą. Stąd w 2019 r. rząd – mając na względzie zapewnienie bezpieczeństwa finansowego emerytom i rencistom, ze szczególnym uwzględnieniem najuboższych świadczeniobiorców – zaproponował przyznanie im jednorazowego świadczenia pieniężnego.

Świadczenie to będzie przysługiwało osobom uprawnionym do emerytur i rent w systemie powszechnym, do emerytur i rent rolników oraz służb mundurowych, a także do emerytur pomostowych, zasiłków i świadczeń przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających (roboczo nazywanych „Mama plus”) oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych.

Świadczenie będzie przysługiwało w wysokości 1100 zł brutto (od 1 marca 2019 r. tyle wynosi najniższa emerytura). Będzie wypłacane z urzędu w wysokości ok. 888,25 zł netto (czyli zostanie od niego odliczony podatek dochodowy od osób fizycznych i składka na ubezpieczenie zdrowotne).

Kwota świadczenia nie będzie wliczana do dochodu m.in. przy ubieganiu się o ulgę rehabilitacyjną, dodatek mieszkaniowy, świadczenia rodzinne, zasiłek z pomocy społecznej, alimenty czy świadczenie wychowawcze (500+). Świadczenie to nie będzie także wliczane do przychodu przy ubieganiu się o rentę socjalną. Będzie ono wolne od potrąceń i egzekucji.

Jednorazowe świadczenie pieniężne trafi do ponad 9,8 mln świadczeniobiorców, w tym do ok. 6,96 mln emerytów i 2,62 mln rencistów (w tym do 282 tys. rencistów socjalnych). Na ten cel w 2019 r. trzeba będzie przeznaczyć z budżetu państwa ponad 10,8 mld zł. Wypłata tego świadczenia zostanie sfinansowana ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Emerytur Pomostowych, Funduszu Emerytalno-Rentowego KRUS i Funduszu Pracy oraz środków będących w dyspozycji pozostałych dysponentów poszczególnych części budżetowych.

Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dacie jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło: KPRM

Płaca minimalna