Ryczałt w 2018 r. opłacany kwartalnie. Oświadczenie w sprawie podatku PIT-28

Piotr Szulczewski 10.01.2018 09:00 (aktualizacja: )

Ryczałtowy podatek dochodowy przedsiębiorców, w tym wspólników spółek cywilnych i jawnych, może być opłacany kwartalnie pod warunkiem zgłoszenia tego faktu nie później niż 22 stycznia w organie podatkowym. Dzięki takiej formie opłacania, podatnik zyskuje dodatkowy czas, w którym stosować może dodatnią dźwignię podatkową.

Ryczałt w 2018 r. opłacany kwartalnie. Oświadczenie w sprawie podatku PIT-28

Ryczałt w 2018 r. opłacany kwartalnie. Oświadczenie w sprawie podatku PIT-28  / YAY foto

 

Podatnicy mogą obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po upływie kwartału, za który ryczałt ma być opłacony, a za ostatni kwartał roku podatkowego - w terminie złożenia zeznania.
 

PIT-28 za 2017 rok. Nie musisz liczyć ryczałtu ręcznie

Nie musisz już samodzielnie liczyć należnego podatku od przychodów osiągnięyych w 2017 roku i opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym. Wystarczy, że skorzystasz z bezpłatnego programu e-pity 2017, który zrobi to za Ciebie. [POBIERZ PROGRAM]

Zasadę tę mogą stosować jednak wyłącznie Ci podatnicy, u których otrzymane przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki - w roku poprzedzającym rok podatkowy - nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 25 000 euro. Kwotę tę przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy. W 2018 r. zastosować kwartalną formę rozliczeń mogą ci podatnicy, których przychody nie przekroczyły w 2017 r. kwoty 107842,5 zł (kurs średni to 4,3137 zł).

<< Roczne rozliczenia PIT za 2017 rok - jaki PIT dla kogo? >>

Podatnicy, którzy wybrali opłacanie ryczałtu co kwartał, są obowiązani do dnia 20 stycznia roku podatkowego zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej, nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania lub nie zawiadomił naczelnika urzędu skarbowego o zaprzestaniu opłacania ryczałtu co kwartał, uważa się, że nadal opłaca ryczałt w ten sposób. Podatnik może złożyć zawiadomienie na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Akceptowane jest również oświadczenie w innej formie. Ze względu na to, że w 2018 r. 20 stycznia przypada w sobotę, termin na złożenie oświadczeń przesuwa się na poniedziałek 22 stycznia.

Rozliczeń kwartalnych nie mogą wybrać podatnicy, którzy opłacają ryczałt z tytułu najmu, dzierżawy lub z tytułu sprzedaży własnych produktów rolnych. W tych przypadkach podatek trzeba opłacać miesięcznie.

Kwartalny ryczałt a dźwignia podatkowa

Inaczej niż w przypadku podatku dochodowego opłacanego według skali podatkowej lub podatku VAT, kwartalne opłacanie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie pozwala na klasyczne planowanie podatkowe opierające się o wydłużenie okresu nabycia towarów i usług. Ryczałtowcy nie rozliczają bowiem kosztów podatkowych, a w związku z tym dłuższy okres rozliczeń nie wpływa na obniżenie ich zobowiązań podatkowych.

Możliwe jest natomiast zastosowanie dodatniej dźwigni podatkowej polegającej na okresowych inwestycjach pieniędzy, które standardowo trafiłyby do organów podatkowych. Dzięki takiemu przesunięciu zapłaty podatku, przedsiębiorstwa zyskują co najmniej możliwość inwestowanie przez dodatkowe 2 miesiące pieniędzy, które zostałyby przekazane na rzecz Skarbu Państwa.

Przykład

Podatnik ma w styczniu do zapłaty 10.000 zł podatku ryczałtowego. Dzięki kwartalnej formie przenosi te pieniądze na lokatę 2 miesięczną z oprocentowaniem 2,5% rocznie. Jego zysk w stosunku do podatnika stosującego rozliczenia miesięczne wynosi 62,5. W lutym jego podatek do zapłaty wynosi 20.000 zł., miesięczna lokata daje kolejne 62,5 zł. W kwartale posiada dodatkowe środki w kwocie 125 zł.

Piotr Szulczewski, PIT.pl