500 zł dla nauczyciela - wniosek do dyrektora szkoły, środki wypłaci gmina

Ewelina Czechowicz

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie o wsparciu nauczycieli w nauce zdalnej. Wniosek o 500 zł dla nauczycieli należy złożyć wniosek do dyrektora szkody. Środki wypłacą gminy z subwencji oświatowej. Do kiedy złożyć wniosek? Czy od świadczenia trzeba będzie odprowadzić podatek?

Zgodnie z treścią tego rozporządzenia będą mogli skorzystać z  dofinansowania do 500 zł na zakup akcesoriów komputerowych lub oprogramowania.

Kto otrzyma dofinansowanie?

Dofinansowanie należy się nauczycielom i dyrektorom zatrudnionym w jednostkach systemu oświaty zarówno ze szkół i placówek publicznych, jak i niepublicznych, którzy wykonywali lub wykonują pracę zdalną z uczniami. Wsparciem nie będą objęci nauczyciele przedszkoli, oddziałów przedszkolnych czy innych form wychowania przedszkolnego.

500zł dla nauczyciela

Źródło: shutterstock

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Z dofinansowania będą mogły być pokryte w całości lub w części koszty zakupu sprzętu lub oprogramowania:

 1. komputera stacjonarnego,
 2. monitora,
 3. komputera przenośnego będącego laptopem lub tabletem (w tym tabletem graficznym),
 4. podzespołów komputerowych (w tym: karty graficznej, dysku twardego, pamięci RAM, procesora, płyty głównej, karty dźwiękowej, karty sieciowej, karty wideo, napędu optycznego, zasilacza, obudowy, matrycy do laptopa lub monitora),
 5. kamery internetowej lub wizualizera,
 6. statywu,
 7. mikrofonu, słuchawek lub zestawu słuchawkowego (mikrofon i słuchawki),
 8. drukarki, skanera lub urządzenia wielofunkcyjnego,
 9. myszy, klawiatury, ładowarki sieciowej, głośników, pamięci zewnętrznej, napędu zewnętrznego, urządzenia do konwersji pisma odręcznego do wersji elektronicznej,
 10. baterii do komputera przenośnego, akumulatora, powerbanku, zasilacza awaryjnego,
 11. adaptera, koncentratora sieciowego,
 12. cyfrowego mikroskopu,
 13. liniowego rejestratora dźwięku, dyktafonu cyfrowego,
 14. oprogramowania komputerowego,
 15. smartfona.

Z dofinansowania będzie możliwe również pokrycie w całości lub w części koszt zakupu usługi dostępu do Internetu i sprzętu lub oprogramowania umożliwiającego korzystanie z tej usługi.

Zwrot za zakup sprzętu i usługi - ważny termin nabycia 

Dofinansowanie ma przysługiwać na sprzęt, oprogramowanie lub usługi kupione w okresie od 1 września 2020 r. do 7 grudnia 2020 r.

Wniosek do 7 grudnia 2020 r.

Nauczyciel, który będzie chciał uzyskać dofinansowanie musi do 7 grudnia 2020 r. złożyć wniosek do dyrektora szkoły lub placówki, w której jest zatrudniony. Nauczyciel pracujący w więcej niż jednym miejscu ma złożyć wniosek do dyrektora tej jednostki, w której jest zatrudniony w najwyższym wymiarze godzin.
W sytuacji, kiedy zakup nastąpi między 1 września br. a 20 listopada br., to do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć oryginał lub kopię paragonu oraz oświadczenie, że paragon dotyczy zakupionego sprzętu, oprogramowania lub usługi.

Do wniosku dotyczącego zakupu dokonanego po 20 listopada trzeba będzie dołączyć kopię lub oryginał dowodu zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi wystawionego imiennie na nauczyciela.

Dofinansowanie samorządy mają otrzymać poprzez subwencje

Pieniądze na dofinansowanie zakupu przez nauczycieli sprzętu komputerowego i akcesoriów do nauki zdalnej przekazane zostaną samorządom poprzez subwencję. W związku z tym minister edukacji i nauki podpisał w środę także nowelizację rozporządzenia w sprawie podziału subwencji oświatowej na 2020 r.

Dofinansowanie bez składek i podatku

Wypłata świadczenia zwolniona jest z podatku i składek na ubezpieczenie społeczne. Dofinansowanie będzie wypłacone w kwocie wskazanej we wniosku na podstawie przedłożonego dowodu zakupu, jednak nie wyższej niż 500 zł. Środki mają być wypłacone nauczycielowi do 31 grudnia 2020 r. Rozporządzenie wchodzi w życie 20 listopada 2020 r. 

Koronawirus w PolsceKosztyPodatek PIT