Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Rozliczenie składki zdrowotnej za 2022 rok przez ryczałtowców

Redakcja PIT.pl

W deklaracji ZUS DRA lub ZUS RCA za kwiecień przedsiębiorcy muszą dokonać rozliczenia składki zdrowotnej za zeszły rok. Wyliczenie rocznej składki zdrowotnej jest uzależnione od formy opodatkowania przedsiębiorcy. Ekspert wyjaśnia jak rozliczyć składkę zdrowotną, kiedy przedsiębiorca rozlicza się ryczałtowo.

» Jak ustalić podstawę wymiaru składki zdrowotnej 2022 na ryczałcie? Instrukcja ZUS

Rozliczenie składki zdrowotnej na ryczałcie

Osoby opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w części XII ZUS DRA lub w części III.F. wypełniają pola 19-27. By wyliczyć roczną składkę zdrowotną, należy wskazać podstawę, od której jest liczona. W przypadku ryczałtu podstawa jest uzależniona od osiągniętego przychodu, do którego jest przypisana określona podstawa wymiaru składki. Podstawa ta wynosi:

  • 44 791,44 zł – przy osiągnięciu przychodu do 60 tys. zł
  • 74 652,48 zł – przy osiągnięciu przychodu ponad 60 tys. zł i nie więcej niż 300 tys. zł
  • 134 374,44 zł – przy osiągnięciu przychodu ponad 300 tys. zł

Kiedy już znamy podstawę wymiaru składki możemy wyliczyć wysokość rocznej składki zdrowotnej mnożąc podstawę wymiaru przez stawkę składki zdrowotnej, która dla ryczałtowców wynosi 9%.

» Roczne rozliczenie składki zdrowotnej. Najczęstsze pytania i odpowiedzi ZUS

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2022 r. dla ryczałtowców

Źródło: Shutterstock

Wysokość składki zdrowotnej na ryczałcie

Roczna składka zdrowotna dla przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem wynosi więc:

  • 4 031,23 zł — przy osiągnięciu przychodu do 60 tys. zł
  • 6 718,72 zł — przy osiągnięciu przychodu ponad 60 tys. zł i nie więcej niż 300 tys. zł
  • 12 093,70 zł — przy osiągnięciu przychodu ponad 300 tys. zł

Jak rozliczyć składkę zdrowotną na ryczałcie?

Po wyliczeniu rocznej składki zdrowotnej musimy jeszcze porównać ją z zapłaconymi składkami miesięcznymi. Jeżeli kwota zapłaconych składek miesięcznych jest niższa od składki rocznej, powstałą niedopłatę musimy uregulować do 22 maja. Jeżeli natomiast kwota składek miesięcznych jest wyższa od składki rocznej, wówczas do 1 czerwca możemy za pośrednictwem platformy ZUS PUE złożyć wniosek o zwrot nadpłaty. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokona zwrotu na rachunek bankowy zapisany na koncie płatnika składek do 1 sierpnia, jeżeli na koncie ubezpieczonego nie ma zaległości w składkach. W przypadku niezłożenia wniosku nadwyżka zostanie rozliczona do końca roku.

 

Autor: Rafał Knap, radca prawny, kancelaria Graś i Wspólnicy

Składka zdrowotnaRozliczenie roczneZUS