Rośnie ilość podatników korzystających z ulgi IP BOX. Kontrole fiskusa nie są częste

Ewelina Czechowicz

Nowy Polski Ład zakłada wiele zmian w podatkach. Łatwiejsze ma być korzystanie z ulgi IP BOX. Sprawdziliśmy popularność ulgi IP BOX. Na rozwiązaniach wprowadzonych przez rządzących mają skorzystać firmy. Sprawdziliśmy, jak często przedsiębiorcy korzystali dotąd z ulgi IP BOX i jak często fiskus sprawdza prawidłowość jej zastosowania.  

Ulga IP BOX dopiero w zeznaniu rocznym

Ulgę IP BOX rozlicza się dopiero w zeznaniu rocznym. Do jej rozliczenia służy PIT-IP, który jest załącznikiem do deklaracji PIT-36. Podstawą do przyznania ulgi IP Box jest spełnienie wymaganych przez ustawodawcę  warunków, natomiast potwierdzeniem słuszności jej zastosowania jest m.in. uzyskanie pozytywnej opinii organów skarbowych w interpretacji indywidualnej.

IP BOX bez konieczności prowadzenia odrębnej ewidencji na bieżąco

Podatnik chcący skorzystać z preferencji IP Box wobec dochodów z autorskiego prawa do programu komputerowego i otrzymać w tym zakresie stosowną ochronę prawnopodatkową powinien złożyć wniosek o interpretację indywidualną do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).  Ogólne objaśnienia podatkowe nie stanowią najbardziej adekwatnej instytucji prawnej zapewnianiającej ochronę prawnopodatkową dla podatnika.

Rośnie ilość podatków korzystających z ulgi IP BOX

Preferencja podatkowa w postaci ulgi IP Box została wprowadzona na mocy ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw i obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. Skorzystanie z ulgi IP Box jest wykazywane dopiero w zeznaniu rocznym, stąd pierwsze weryfikacje tej ulgi są możliwe od 2020 roku po złożeniu zeznań podatkowych. Jak wynika z danych udostępnionych redakcji częściej  ulgi IP BOX korzystają podatnicy płacący PIT.

 

 

Liczba podatników, która wykazała podatek od dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP)

Za rok:

2019

2020

2021

RAZEM, w tym:

1 924

4 624

7 490

podatnicy CIT

65

104

158

podatnicy PIT

1 859

4 520

7 332

Na podstawie danych udostępnionych przez Ministerstwo Finansów

Rośnie liczba podatników korzystających z ulgi IP BOX, kontrole fiskusa nie są częste

Źródło: shutterstock

Jak fiskus weryfikuje prawidłowość stosowania ulgi IP BOX?

 

Jak informuje resort finansów przy interpretacji danych dotyczących kontroli stosowania ulgi IP BOX należy też uwzględniać, że podstawą do podejmowania działań weryfikacyjnych w zakresie prawidłowości wywiązywania się z obowiązków podatkowych, w tym z zasadności korzystania z ulg, jest wynik analizy ryzyka. Dopiero, gdy analiza ryzyka wykaże, że u podatnika istnieje wysokie ryzyko wystąpienia nieprawidłowości, podmiot taki (osoba) typowana jest do czynności sprawdzających lub kontroli.

 

Na zapytanie redakcji PIT.pl otrzymaliśmy dane dotyczące przeprowadzonych kontroli i czynności sprawdzających dotyczących stosowania ulgi IP BOX, które prezentujemy poniżej:   

 

Dane w zakresie weryfikacji Ulgi IP BOX w latach 2020-2021:

 

I.                PODATEK CIT

KONTROLE (łącznie: podatkowe i celno-skarbowe):

·       Liczba przeprowadzonych (zakończonych) kontroli: 2

·       Liczba kontroli zakończonych wynikiem pozytywnym: 2

·       Liczba kontroli w toku: 0

·       Kwota zaległości: 12.668 zł

·       Kwota zmniejszenia straty: 50.159 zł

CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE:

·       Liczba przeprowadzonych (zakończonych) czynności: 67

·       Liczba czynności zakończonych wynikiem pozytywnym: 2

·       Liczba czynności w toku: 10

·       Kwota zaległości: 11.786 zł

·       Kwota zmniejszenia straty: 0 zł

 

II.              PODATEK PIT

KONTROLE (łącznie: podatkowe i celno-skarbowe):

·       Liczba przeprowadzonych (zakończonych) kontroli: 3

·       Liczba kontroli zakończonych wynikiem pozytywnym: 2

·       Liczba kontroli w toku: 0

·       Kwota zaległości: 35.803 zł

·       Kwota zmniejszenia straty: 0 zł

CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE:

·       Liczba przeprowadzonych (zakończonych) czynności: 2382

·       Liczba czynności zakończonych wynikiem pozytywnym: 143

·       Liczba czynności w toku: 306

·       Kwota zaległości: 1.203.203 zł

·       Kwota zmniejszenia straty: 80.036 zł

Interpretacja indywidualna a ulga IP BOX

Dane z Krajowej Informacji Skarbowej pokazują ogromne zainteresowanie ulga IP BOX. Coraz więcej podatników występuje o interpretacje by zabezpieczyć swoje interesy. Interpretacja ma zapewnić ochronę podatnika.  

Należy jednak pamiętać, że interpretacja dotyczy wyłącznie stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych opisanych w treści wniosku. Oznacza to po pierwsze, że sytuacja będąca przedmiotem wniosku powinna być przedstawiona rzetelnie i dokładnie, po drugie zaś w przypadku zmiany którejkolwiek informacji stanowiących podstawę wydania interpretacji ta stanie się nieaktualna.

Zatem potencjalnie interpretacja może nie udzielić ochrony podatnikowi podczas ewentualnej kontroli w sytuacji, gdy wystąpi niezgodność sytuacji podatnika ze stanem faktycznym opisanym w uzyskanej interpretacji. Natomiast, jeśli wniosek o wydanie interpretacji został sporządzony poprawnie i zawiera prawidłowo opisany stan faktyczny – w tym zakresie stanowisko fiskusa jest wiążące i chroni podatnika.

Jednak trzeba też pamiętać, że nawet najlepsza interpretacja indywidualna, potwierdzająca we wszystkich aspektach stanowisko przedstawione przez podatnika, nie ochroni go, jeśli w trakcie postępowania fiskus wykaże rozbieżności pomiędzy działalnością prowadzoną przez podatnika a stanem faktycznym opisanym we wniosku.

Kontrola urzędu skarbowego może obejmować nawet 3-4 lata wstecz. Trudno powiedzieć, czy korzystający z ulgi w zakresie IP Box nie będą nadmiernie kontrolowani. Na chwile obecną dane nie wskazują na to by przedsiębiorcy byli często kontrolowani w zakresie stosowania ulgi IP BOX. Jednak nie można aktualnie przesądzić preferencji fiskusa w tym zakresie. Może się jednak tak stać, że ich ilość nasili się w okresie, kiedy będą ulegały przedawnieniu zobowiązania wynikające z pierwszych zeznań podatkowych wykazujących odliczenie ulgi IP Box.

Odliczenia w PITRozliczenie rocznePodatek PITCIT