Pobierz e-pity 2019

Rodziny wielodzietne szybciej uzyskają zwrot podatku PIT za 2014 rok

Iwona Maczalska 23.01.2015 09:00 (aktualizacja: )

Rodziny wielodzietne, które w swojej deklaracji PIT odliczą ulgę prorodzinną z tytułu posiadania trójki bądź większej ilości dzieci uzyskają zwrot podatku PIT w terminie 30 dni od złożenia zeznania, a nie 90 dni, jak ma to miejsce w przypadku pozostałych podatników.

Rodziny wielodzietne szybciej uzyskają zwrot podatku PIT za 2014 rok

Skrócenie terminu oczekiwania na zwrot podatku PIT za 2014 rok w przypadku rodzin wielodzietnych jest konsekwencją wprowadzenia w życie ustawy z dnia 5 grudnia o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. 2014 poz. 1863) obowiązującej od stycznia 2015 roku. Karta ta uprawnia członków rodzin wielodzietnych do wielu zniżek oraz ulg, w tym do szybszego uzyskania zwrotu nadpłaty podatku PIT za 2014 rok na konto bankowe.

Rodzina wielodzietna dostanie zwrot podatku w 30 dni
Źródło: Thinkstock

Kto uzyska zwrot PIT w terminie 30 dni od dnia złożenia zeznania PIT?

Na szybszy zwrot podatku PIT za 2014 rok liczyć mogą rodziny wielodzietne spełniające wymogi zawarte w art. 4.1 ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Zgodnie z artykułem 4.1 przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

  1. W wieku do ukończenia 18. roku życia,
  2. W wieku do ukończenia 25. roku życia, w przypadku gdy dziecko
  • uczy się w szkole do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
  • uczy się w szkole wyższej do końca roku akademickiego.
  1. Bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Szybszy zwrot podatku PIT tylko w przypadku elektronicznych zeznań PIT

Zasady skorzystania z szybszego zwrotu podatki PIT objęte są jednak pewnym obostrzeniem, bowiem zwrot podatku PITw terminie 30 dni od dnia złożenia zeznania podatkowego uzyskają wyłącznie rodziny wielodzietne, które w 2015 rok wypełnią elektroniczną wersję deklaracji PIT oraz wyślą ją do urzędu skarbowego za pośrednictwem internetu. Papierowe złożenie deklaracji nie będzie uprawniało do szybszego zwrotu podatku PIT.

Iwona Maczalska,
PIT.pl