Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej - terminy, dopłata lub zwrot nadpłaty

Ewelina Czechowicz

W maju przedsiębiorcy nie tylko muszą rozliczyć się z fiskusem. Przed prowadzącymi działalność gospodarczą po raz pierwszy obowiązek rocznego rozliczenia składki zdrowotnej. Kto i kiedy musi się rozliczyć? Do kiedy dokonać zapłaty w przypadku niedopłaty lub jak otrzymać zwrot nadpłaconej składki – wyjaśniamy

Termin na rozliczenie podatku zdrowotnego

Do 22 maja 2022 r. wraz z deklaracją za kwiecień należy dokonać rozliczenia składki zdrowotnej.  Przed kim nowy obowiązek rozliczeniowy? Z ZUS muszą się rozliczyć przedsiębiorcy, którzy w 2022 roku rozliczali się:

1)      Na zasadach Skali podatkowej

2)      Liniowo

3)      Ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

O zasadach prawidłowego wypełniania ZUS DRA i ZUS RCA przeczytasz w  artykule, Jak wypełnić ZUS DRA i RCA za kwiecień 2023? Roczne rozliczenie składki zdrowotnej 2022". 

Do kiedy należy opłacić brakującą składkę zdrowotną?

Termin na zapłatę brakującej składki zdrowotnej upływa 22 maja 2023 r. Stąd nie warto czekać z rozliczeniem deklaracji podatkowej za 2022 r. Bowiem podstawa do obliczenia składki zdrowotnej będzie wynikała z deklaracji podatkowej, jaką przedsiębiorca złoży fiskusowi.

PIT za 2022 r. do 2 maja 2023 r. Konsekwencje złożenia rozliczenia po terminie - PIT.pl

Jak sprawdzić, czy dopłacę do składki zdrowotnej?

Już dziś każdy przedsiębiorca może sprawdzić, czy dopłaci do składki zdrowotnej. ZUS na swojej stronie internetowej udostępnił kalkulator składki zdrowotnej. Z dopłatą składki zdrowotnej najczęściej spotkają się przedsiębiorcy, którzy opłacali składkę zdrowotną liniowo, a zdecydowali się rozliczyć PIT na zasadach ogólnych.

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej - termin, dopłata lub zwrot nadpłaty

Źródło: Shutterstok

Wyższą składkę zdrowotną zapłacą również Ci przedsiębiorcy, którzy płacili składkę w sposób uproszczony – według przychodu osiągniętego za rok 2021, a przychód, który osiągnął w roku 2022, mieścił się w wyższym przedziale przychodowym, branym pod uwagę dla ustalania wysokości składek. Więcej zapłacą też Ci przedsiębiorcy, którzy pod koniec 2022 r. przekroczyli limit przychodów na ryczałcie, od którego opłacali składkę we wcześniejszych miesiącach. Z dopłatą spotkają się też Ci przedsiębiorcy, którzy składki opłacali od przychodów liczonych narastająco, a ich roczny przychód też znalazł się w wyższym przedziale służącym do ustalania wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne. Oni będą musieli dokonać dopłat niekiedy sięgających nawet kilku tysięcy złotych w terminie do 22 maja 2023 r. Ci z przedsiębiorców, którzy mają nadpłatę, mogą z kolei złożyć wniosek o jej zwrot, na co jest zaledwie kilka dni od upływu terminu na złożenie deklaracji. 

Ryzykowny ryczałt - przekroczenie progu przychodów spowoduje dopłaty do składki zdrowotnej za 2022 - PIT.pl

Jak odzyskać nadpłatę ze składki zdrowotnej?

Zgodnie z nowymi przepisami, w przypadku gdy suma wpłaconych za poszczególne miesiące roku składkowego albo roku kalendarzowego składek na ubezpieczenie zdrowotne jest wyższa od rocznej składki na ubezpieczenie zdrowotne ustalonej od rocznej podstawy wymiaru, ubezpieczonemu przedsiębiorcy przysługuje zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej (art. 81 ust. 2i ustawy zdrowotnej).

 

Przedsiębiorcy, którzy mają nadpłaconą składkę zdrowotną, mają niewiele czasu na złożenie wniosku o jej zwrot. ZUS zwróci nadpłatę, przedsiębiorcy pod warunkiem, że złożymy wniosek. Wniosek będzie dostępny na PUE ZUS. Wypełniony wniosek należy przesłać do ZUS w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego np. kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty będzie zaledwie kilka dni, bowiem termin na złożenie wniosku upływa 1 czerwca 2023 r. Wniosek o zwrot nadpłaty powinien być złożony w terminie miesiąca od upływu terminu do złożenia zeznania podatkowego za rok poprzedni.

ZUS nadpłatę składki zdrowotnej zwróci przedsiębiorcy na rachunek bankowy, który jest zapisany na koncie płatnika składek, nie później niż w terminie 3 miesięcy od upływu terminu do złożenia zeznania podatkowego, czyli najpóźniej do 1 sierpnia 2023 r.

ZUSSkładka zdrowotna