Renta socjalna a ulga rehabilitacyjna. Zasiłek pielęgnacyjny a PIT opiekunów

Piotr Szulczewski

Od czerwca 2018 r. renta socjalna ulec ma podwyższeniu do 1029,8 zł. To już druga podwyżka w tym roku, gdyż od marca wynosi ona 865,03 zł. Problem w tym, że ich podwyżki mogą uchylić uprawnienie opiekunów osób niepełnosprawnych do ulgi rehabilitacyjnej. Zapobiec temu ma nowelizacja przepisów o PIT. Nowelizacja zmieni zasadę obliczania dochodów osób niepełnosprawnych dla celów ulgi podatkowej w sposób kompleksowy. Zmiana przepisów usunie również spośród dochodów pozbawiających ulgi rehabilitacyjnej – wartości otrzymywanego zasiłku pielęgnacyjnego.

Na rok 2017 w ustawie o PIT ustalono, że kryterium dochodu dla osoby niepełnosprawnej wynosi rocznie na 10.080 zł. Kwota ta nie była przez lata podwyższana, stąd limit jest wyższy niż w latach poprzednich i uzależniony został jednokrotnie od kryterium 12 krotnej kwoty renty socjalnej – ale obowiązującej wyłącznie w roku 2017. Jeżeli dochód niepełnosprawnego nie przekracza powyższej 12-krotności, wówczas opiekun może obecnie korzystać z ulgi we własnej deklaracji PIT.

Problem w tym, że już w 2018 r. kwota ulega podwyższeniu z 840 zł – najpierw do 865,03 zł, a następnie ma wynosić 1029,8 zł. Taka zmiana już obecnie usunęłaby uprawnienie do preferencji podatkowej dla wszystkich osób pobierających rentę socjalną.

Zmiana korzystna dla opiekunów osób niepełnosprawnych w rozliczeniach za 2018 r. Zmiana przepisów polegać będzie na uniezależnieniu ulgi od określonej kwotowej wartości i wpisaniu w ustawie, że dochód osoby niepełnosprawnej nie może przekroczyć 12 krotności kwoty renty socjalnej w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego. W przypadku jej kolejnych podwyżek – nie będzie zatem kłopotu z dalszym korzystaniem z ulgi rehabilitacyjnej.

W efekcie zmiany podatnicy, na których utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe, których dochody nie przekroczą 12 krotności kwoty renty socjalnej (a nie wyłącznie kwoty 10080 zł jak do tej pory) będą uprawnieni do rozliczenia ulgi we własnym zeznaniu podatkowym.

 

Zasiłek pielęgnacyjny nie wpłynie już na kwotę dochodu

Dodatkową zmianą, korzystną dla opiekunów jest pominięcie w sumowanych dochodach (12 krotności renty socjalnej) wartości otrzymywanego zasiłku pielęgnacyjnego dla osoby niepełnosprawnej. Jego wartość, już w wstecznie, w rozliczeniach roku 2017 r., nie ma wpływać na prawo do ulgi rehabilitacyjnej opiekunów. Dzięki takiej zmianie część opiekujących się osobami bliskimi odzyska prawo do ulgi i będzie uprawnionych do skorygowania swoich zeznań PIT za 2017 r.