Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Regulacja zawodu księgowego - branża zabiera głos

Redakcja PIT.pl

Certyfikacja zawodu księgowego jest odpowiedzią na zapotrzebowanie branży, co podkreśla Ministerstwo Finansów. Przez resort rozważane są trzy scenariusze: pełna regulacja, profesjonalizacja zawodu oraz brak zmian obecnego stanu z uwzględnieniem pewnych korekt. Obecnie trwają prekonsultacje społeczne. A co sądzi o tym sama branża?

» Czy biura rachunkowe chcą przywrócenia licencji zawodu księgowego? [badanie OSCBR]

Prawdopodobne scenariusze

Pełna regulacja wiązałaby się z tym, że nastąpiłoby zdefiniowanie zawodu księgowego i katalogu czynności dla niego zastrzeżonych, a także określenie zasad nadawania tytułów - zdolność wykonywania zawodu otrzymywałoby się w wyniku certyfikacji potwierdzającej zdanie egzaminu. Nie podano jeszcze szczegółów dotyczących certyfikacji, co oznacza, że nie wiadomo kto taki certyfikat by wydawał – Ministerstwo Finansów czy inna upoważniona instytucja. Obejmowałoby to także określenie obowiązków, w tym zasad etycznych i dyscyplinarnych oraz obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodu. Ważnym elementem byłyby również zasady nadzoru nad jego wykonywaniem.

» Ministerstwo Finansów zastanawia się nad przyszłością zawodu księgowego w Polsce

Drugi scenariusz obejmuje profesjonalizację zawodu, która miałaby polegać na uformowaniu możliwej definicji księgowego i działań możliwych do podejmowania, jednak nie regulowanych (zastrzeżonych wyłącznie dla certyfikowanego księgowego). W ramach wprowadzone zostanie oczywiście podnoszenie kwalifikacji, dobrowolna możliwość zdania egzaminu i uzyskania certyfikatu oraz ustalenie etyki zawodowej.

Ostatni scenariusz zakłada pozostawienie stanu obecnego, ale z uwzględnieniem konieczności podnoszenia kwalifikacji rynkowych czy stałego doszkalania się.

Źródło: shutterstock

Co na to branża?

Obecnie kwestia certyfikacji zawodu księgowego poddana jest prekonsultacjom społecznym. Ministerstwo Finansów wysłuchuje też oczekiwań branży wobec planowanych scenariuszy.

Ogólnopolska Sieć Certyfikowanych Biur Rachunkowych (OSCBR), zrzeszająca ponad 2000 biur rachunkowych, we współpracy z Kancelarią LTCA Zarzycki Niebudek Kubicz sp.k.,  przeprowadza cykliczne ankiety dotyczące licencjonowania zawodu księgowego. Ich celem jest zebranie jak największej liczby głosów od księgowych, właścicieli biur rachunkowych, pracowników biur i innych osób zajmujących się księgowością odnośnie wizji przyszłości tego zawodu.

Naszym celem jest wywarcie realnego wpływu na kształt przyszłej regulacji, tak aby była ona dostosowana do potrzeb księgowych i biur rachunkowych, a nie stanowiła tylko kolejny przykład oderwany od potrzeb przedstawicieli zawodu – mówi Marcin Zarzycki, Adwokat, doradca podatkowy z Kancelarii LTCA.

Pierwsze zebrane wyniki prezentują się następujaco. Większość ankietowanych wskazała, że jest za certyfikacją zawodu. Najwięcej badanych, bo aż 37% uważa, że regulacja zawodu spowoduje podniesienie kwalifikacji księgowych m.in. poprzez obowiązek dokształcania. Tyle samo respondentów argumentowało swój wybór podniesieniem prestiżu zawodu, natomiast 36% uważa, że urealni to stawki za świadczone usługi w stosunku do nakładu pracy. Ponad 30% ankietowanych uważa także, że konieczne jest zdefiniowanie zawodu księgowego i czynności zastrzeżonych.

Zdaniem ankietowanych, zdefiniowanie zawodu księgowego i zakres czynności zastrzeżonych do wykonywania po certyfikacji zawodu powinien dotyczyć m.in. prowadzenia rozliczeń KPiR – Książki Przychodów i Rozchodów (38%), prowadzenia pełnej księgowości (63%) i naliczania płac i prowadzenia kadr (29%).

Dyskusja dotycząca certyfikacji zawodu księgowego jest niezwykle potrzebna. W materiałach Ministerstwa Finansów brakuje szczegółowej specyfikacji dotyczącej chociażby rozliczeń KPiR, która często jest wykonywana przez biura rachunkowe, które się w tym specjalizują. Brakowało też części dotyczącej naliczania płac i prowadzenia kadr, dlatego też rozwinęliśmy to w naszej ankiecie. Znając branżę wiemy, że część biur specjalizuje się właśnie w tych obszarach i opiera na nich swoją działalność. Na dzień dzisiejszy księgowi nie mają obowiązku ubezpieczenia takich usług. Można powiedzieć, że jest to pewna luka prawna, którą chcielibyśmy przy okazji dyskusji odnoszącej się do przyszłości zawodu zasygnalizować. Materiał zbieramy po to, aby przedstawić Ministerstwu Finansów naszą opinię i propozycje zmian, tak abyśmy to my, księgowi, podjęli decyzję odnośnie naszej przyszłości - mówi Anita Gołębiewska, Dyrektor Zarządzający Ogólnopolskiej Sieci Certyfikowanych Biur Rachunkowych (OSCBR).

Resort słucha branży

Ministerstwo Finansów ma świadomość, że wprowadzenie ewentualnych zmian dotyczących zawodu księgowego może wpłynąć na decyzje zawodowe wielu osób, a także ma znaczenie dla osób zawodowo świadczących usługi księgowe, jak i dla podmiotów korzystających z tych usług, dlatego też chce pozyskać z rynku informacje, które pozwolą wytyczyć kierunek dalszych działań.

W tym celu organizowany jest szereg działań, jak utworzenie dedykowanego dokumentu „Zawód księgowego – kierunki rozwoju” (Startują prekonsultacje dotyczące kierunków rozwoju zawodu księgowego - Ministerstwo Finansów - Portal Gov.pl (www.gov.pl) czy webinar dotyczący przyszłości zawodu. Ministerstwo ma nadzieję, że podjęte działania zachęcą wszystkich, którzy zawodowo zajmują się finansami i rachunkowością, niezależnie od tego czy są praktykami, czy reprezentantami świata nauki, a także tych, którzy korzystają z pracy księgowych – pracodawców i usługobiorców, do wzięcia udziału w prekonsultacjach i podzielenia się opinią na temat przyszłości zawodu księgowego.

Zbieranie głosów trwa

Opinia do Ministerstwa Finansów z wnioskami z przeprowadzonych ankiet zostanie złożona we wrześniu. Do tego czasu zbierane są głosy księgowych, które można oddać w ankiecie: https://lp.oscbr.pl/przyszlosc_ksiegowosci

 

Źródło: Ogólnopolska Sieć Certyfikowanych Biur Rachunkowych (OSCBR)

KsięgowośćPodatek PITCITVATZUS