PUE ZUS dla pracowników, emerytów i przedsiębiorców. Dostępne usługi i zasady korzystania

Redakcja PIT.pl

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotował ulotkę na temat zasad korzystania z Platformy Usług Elektronicznych PUE ZUS przez osoby pracujące, emerytów i przedsiębiorców. Ulotka zawiera m.in. wskazówki dotyczące zakładania konta na PUE oraz opis dostępnych usług. 

» ZUS radzi, jak krok po kroku założyć konto na PUE

Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) to narzędzie, które umożliwia naszym klientom dostęp do ich danych w ZUS oraz ułatwia im dostęp do świadczonych przez nas usług. Najważniejszym elementem PUE ZUS jest portal internetowy, który znajdziesz na stronie www.zus.pl. Dzięki niemu możesz załatwić większość spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi bez wychodzenia z domu. Przez internet uzyskasz informacje o swoich ubezpieczeniach, świadczeniach, zwolnieniach lekarskich i płatnościach. Wyślesz też wnioski i dokumenty ubezpieczeniowe oraz rozliczysz składki. Portal PUE ZUS jest naszą elektroniczną skrzynką podawczą.

Źródło: shutterstock

PROFIL PUE ZUS

Aby uzyskać dostęp do swoich danych w ZUS, zarejestruj się na www.zus.pl i potwierdź swoją tożsamość (zobacz: Jak skorzystać z PUE).

Gdy to zrobisz, na portalu utworzy się Twój profil (konto) użytkownika. Na tym profilu możesz:

  • sprawdzić swoje dane zapisane na koncie w ZUS;
  • rezerwować wizyty w wybranej naszej placówce;
  • wysyłać elektronicznie wnioski, np. o świadczenia dla rodzin;
  • otrzymywać odpowiedzi z ZUS;
  • zgłosić, że chcesz otrzymywać powiadomienia e-mailem lub SMS-em o wybranych zdarzeniach.

Kontaktujesz się z nami zwykle w określonej roli – jako ubezpieczony, świadczeniobiorca lub płatnik składek. Dlatego na swoim profilu PUE ZUS znajdziesz odpowiednią dla każdej roli zakładkę. W zakładce znajdziesz dane i usługi, z których możesz skorzystać.

PUE ZUS DLA UBEZPIECZONYCH (OSÓB PRACUJĄCYCH)

W zakładce „ubezpieczony” możesz:

  • sprawdzić stan swojego konta w ZUS;
  • sprawdzić informacje o ubezpieczeniach, do których zgłosił

Cię pracodawca, oraz sprawdzić informacje o podstawach i składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;

  • sprawdzić, czy członkowie Twojej rodziny zostali prawidłowo zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego;
  • sprawdzić informacje o zwolnieniach lekarskich oraz ustawić subskrypcje z powiadomieniem na SMS lub e-mail, który otrzymasz w momencie, kiedy lekarz wystawi Ci elektroniczne zwolnienie (e-ZLA);

Cała ulotka ZUS dostępna jest tutaj. 

ZUS