Przelałem ZUS na zły numer konta. Co robić?

Iwona Maczalska 23.01.2018 09:00 (aktualizacja: )

Od stycznia 2018 roku przedsiębiorcy opłacają składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne na jeden indywidualnie przypisany numer rachunku bankowego. Co zrobić w przypadku, gdy przelew pomyłkowo wykonano na zły numer rachunku bankowego? Czy płatnik uzyska zwrot pieniędzy? Czy należy wysłać przelew ponownie?

Przelałem ZUS za grudzień na zły numer konta. Co robić?

Przelałem ZUS za grudzień na zły numer konta. Co robić? / YAY foto

 

10 stycznia upłynął termin zapłaty grudniowych składek ZUS przez osoby prowadzące własną działalność, bez zatrudniania pracowników. Osoby, które opłacają składki także za pracowników i zleceniobiorców mieli na to czas do 15 stycznia. Zarówno osoby zatrudniające pracowników, jak i opłacające składki wyłącznie za siebie zobowiązane były do zapłaty składek ZUS w świetle nowych zasad obowiązujących od 1 stycznia 2018 roku.

<< Wysokość składek ZUS obowiązująca od stycznia 2018 roku >>

Przypomnijmy, że od stycznia płatnicy składek nie dokonują już przelewu na dotychczasowych zasadach – a więc nie realizują kilku przelewów – na każdą składkę ubezpieczeniową osobno. Dzięki indywidualnemu rachunkowi bankowemu do zapłaty składek ZUS płatnicy składek już w styczniu 2018 roku powinni wysłać do ZUS tylko jeden przelew, gdzie jedna kwota obejmie sumę wszystkich składek na ubezpieczenie:

  • społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe),
  • zdrowotne,
  • fundusze (Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych), oraz
  • Fundusz Emerytur Pomostowych.

<< Odliczenia składek ZUS - aktualne kwoty >>

Składki ZUS przelane na zły numer rachunku bankowego

Płatnik składek przed dokonaniem przelewu na indywidualny numer rachunku bankowego powinien upewnić się, czy wpisany przez niego numer faktycznie jest numerem konta, który otrzymał w liście z ZUS. W razie wątpliwości można skorzystać z wyszukiwarki numerów kont bankowych dostępnych na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jeżeli jednak podczas przepisywania numeru rachunku bankowego do systemu bankowego nastąpił błąd i składki zostały przelane na złe konto bankowe należy skontaktować się z najbliższym oddziałem ZUS-u. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma bowiem możliwość przeksięgowania wpłaty. Będzie to jednak możliwe wyłącznie po upewnieniu się, że wpłata faktycznie trafiła na konto innego płatnika ZUS.

Nie należy zatem samodzielnie wykonywać ponownego przelewu na prawidłowy numer konta bankowego, bez wyraźnego polecenia pracownika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Iwona Maczalska, PIT.pl