Wskaźniki
Rozlicz PIT za 2016 rok


Deklaracje PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-28/A, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami wydrukujesz lub wyślesz do e-deklaracje.gov.pl

 

Pomoc eksperta

ZUS

Odliczenia składek ZUS

Terminowo opłacane najniższe składki ZUS przedsiębiorców w 2016

 

>>> Składki ZUS 2017. O ile wzrosną składki ZUS od stycznia 2017 roku?

 

Za okres
podatku dochodowego
Odliczenie składek ZUS od dochodu Odliczenie składek zdrowotnych
od podatku
z dobrowolnym chorobowym bez dobrowolnego chorobowego
miesięcznie narastająco miesięcznie narastająco miesięcznie narastająco
cały 2016   9257,23 zł   8543,32 zł   2977,60* zł
01-12/2016 772,96 zł 9257,23 zł 713,35 zł 8543,32 zł 248,82 zł 2977,62 zł
01-11/2016 772,96 zł 8484,27 zł 713,35 zł 7829,97 zł 248,82 zł 2728,80 zł
01-10/2016 772,96 zł 7711,31 zł 713,35 zł 7116,62 zł 248,82 zł 2479,98 zł
01-09/2016 772,96 zł 6938,35 zł 713,35 zł 6403,27 zł 248,82 zł 2231,16 zł
01-08/2016 772,96 zł 6165,39 zł 713,35 zł 5689,92 zł 248,82 zł 1982,34 zł
01-07/2016 772,96 zł 5392,43 zł 713,35 zł 4976,57 zł 248,82 zł 1733,52 zł
01-06/2016 772,96 zł 4619,47 zł 713,35 zł 4263,22 zł 248,82 zł 1484,70 zł
01-05/2016 772,96 zł 3846,51 zł 713,35 zł 3549,87 zł 248,82 zł 1235,88 zł
01-04/2016 772,96 zł 3073,55 zł 713,35 zł 2836,52 zł 248,82 zł 987,06 zł
01-03/2016 772,96 zł 2300,59 zł 713,35 zł 2123,17 zł 248,82 zł 738,24 zł
01-02/2016 772,96 zł 1527,63 zł 713,35 zł 1409,82 zł 248,82 zł 489,42 zł
01/2016 754,67 zł 754,67 zł 696,47 zł 696,47 zł 240,60 zł 240,60 zł
cały 2015   9027,63 zł   8332,36 zł   2879,48 złPowyższa tabela przedstawia odliczenia dla najniższych składek ZUS (narastająco w każdym miesiącu).

Jak to liczymy? W styczniu 2016 odliczamy składkę za grudzień 2015 (płatne do 10.01), a w lutym odliczamy składkę za styczeń 2016 r. (płatne do 10.02). Dlatego kwota 1527,63 zł za okres 01-02.2016 dotyczy odliczenia składek za grudzień 2015 i za styczeń 2016 (754,67 + 772,96 = 1527,63 zł). 

Odliczeniu w danym roku podlegają składki faktycznie zapłacone w roku podatkowym, bez względu na okres, którego dotyczą, w kwocie nie większej niż 7,75% podstawy wymiaru składki zdrowotnej w okresie, za który zostały naliczone.

 

>>> Składki ZUS 2017. O ile wzrosną składki ZUS od stycznia 2017 roku?

 

*Obliczenie rocznej składki zdrowotnej odliczanej w danym roku

W art.27b ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mowa jest o odliczanej składce - jako składce za cały rok. Stąd też najpierw należy zsumować kwoty wpłacone na ubezpieczenie zdrowotne. Składka ta w sumie nie może być wyższa nić 7,75% podstawy wymiaru - również podstawy w całym roku. Sumę wpłat w okresie styczeń-grudzień należy podzielić przez 9,00 i pomnożyć przez 7,75.

Przykład obliczania dla 2015 roku:

11x 279,41 + 270,40 = 3343,91 zł

i dalej 3343,91 /9 *7,75 = 2879,48 zł

Z chwilą wprowadzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, możliwość ich odliczania od podatku dochodowego dotyczyła całości zapłaconych składek. Jednak od 2001r. występują coraz większe rozbieżności pomiędzy kwotą płaconą, a kwotą odliczaną, co oznacza, że nadwyżkę płacimy z własnej kieszeni i nie możemy jej odliczyć nawet od dochodu. Zgodnie z art.199 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ od stycznia 2007 roku składka wynosi 9% podstawy wymiaru.

Rok Składka
Płacona Odliczana
2007-2016 9 % 7,75 %

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2000r., Nr 14, poz.176 z późn. zm.):

Art. 26. 1. Podstawę obliczenia podatku (...) stanowi dochód (...) po odliczeniu kwot: (...)

2) składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm.):

a) zapłaconych w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących, (...)

- odliczenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku na podstawie art. 21, 52, 52a i 52c, oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

"Art. 27b. 1. Podatek dochodowy, obliczony zgodnie z art. 27 lub art. 30c, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne (...)

- obniżenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku na podstawie art. 21, 52 i 52a oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

2. Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

3. Wysokość wydatków na cele określone w ust. 1 ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie."


Komentarze

Autor: Ela (18-01-2017 14:57:19)
Temat: odliczanie zusu
Kurczę super ta tabelka za 2016 z odliczeniem Zusu czy można prosić o taką za 2017rok?
Autor: Benio (03-01-2017 19:33:04)
Temat: Karta podatkowa i umowa o prace a odliczenie składki zdrowotnej
Witam, Prowadzę działalność opodatkowana karta podatkowa, dodatkowo jestem zatrudniona na umowę o prace na pełny etat na czas sieokreslony. W związku z tym mam ulgi podatkowe. Aktualny podatek...pokaż całą treść
Witam, Prowadzę działalność opodatkowana karta podatkowa, dodatkowo jestem zatrudniona na umowę o prace na pełny etat na czas sieokreslony. W związku z tym mam ulgi podatkowe. Aktualny podatek to kwota mniejsza niz kwota składki ZUS ktora moge odliczyć sobie od podatku. Czy w związku z tym po złożeniu rocznej deklaracji PIT16A nieodliczone części składek ZUS bede miał zwrócone? zwiń
Autor: Przemek (05-12-2016 19:28:34)
Temat: Rosnąco czy miesięcznie
Czy w KPiR w lutym odliczam składkę wyłącznie za luty, w marcu za marzec itp., czy 2) w lutym za styczeń plus luty, i tak dalej rosnąco?
Autor: monika (03-10-2016 07:45:05)
Temat: zawieszenie działalnosci a składka zdrowotna
czy za okres zawieszenia działalności, kiedy była płacona składka zdrowotna, można ja odliczyć od podatku?
Autor: Naqu (11-08-2016 07:56:28)
Temat: ZUS
Ważna jest data przelewu, równie dobrze ub. możesz zapłacić dopiero za 2 lata, i dopiero wtedy ujmujesz je w zeznaniu rocznym...pokaż całą treść
Ważna jest data przelewu, równie dobrze ub. możesz zapłacić dopiero za 2 lata, i dopiero wtedy ujmujesz je w zeznaniu rocznym zwiń
Autor: Piotrek (26-04-2016 20:59:32)
Temat: Re: Odliczenie całej sumy ...
Justyno, Odliczaj zgodnie z tabelą (trochę jest myląco opisana). W styczniu 2016 zapłaciłaś za grudzień 2015 i to będziesz odliczać za rok 2016. Faktyczne wydatki obejmują wpłaty od stycznia 2015...pokaż całą treść
Justyno, Odliczaj zgodnie z tabelą (trochę jest myląco opisana). W styczniu 2016 zapłaciłaś za grudzień 2015 i to będziesz odliczać za rok 2016. Faktyczne wydatki obejmują wpłaty od stycznia 2015 (za 12-2015) do grudnia 2015 (za 11-2015). I tak jest w tabeli (tzn. tej w archiwum za 2015). zwiń
Autor: Piotrek (22-04-2016 00:06:03)
Temat: zdrowotne
Zdrowotne do odliczenia za 2015 wynosi 2879,45 a nie 2879,48. Różnica żadna ale ......
Autor: Justyna (17-04-2016 21:17:22)
Temat: Obliczenie całej sumy na ubezpieczenie zdrowotne za 2015 rok
Jeśli składkę na ubezpieczenie dobrowolne za grudzień 2015 płaciłam de facto w styczniu 2016, to czy również biorę ją pod uwagę sumując wszystkie składki zapłacone w 2015...pokaż całą treść
Jeśli składkę na ubezpieczenie dobrowolne za grudzień 2015 płaciłam de facto w styczniu 2016, to czy również biorę ją pod uwagę sumując wszystkie składki zapłacone w 2015 roku? Czy nie powinno się również sumować składki zapłaconej w styczniu 2015 za grudzień 2014? zwiń
Autor: Justyna (17-04-2016 20:34:38)
Temat: Obliczenie całej sumy na ubezpieczenie zdrowotne za 2015 rok
Jeśli składkę na ubezpieczenie dobrowolne za grudzień 2015 płaciłam de facto w styczniu 2016, to czy również biorę ją pod uwagę sumując wszystkie składki zapłacone w 2015...pokaż całą treść
Jeśli składkę na ubezpieczenie dobrowolne za grudzień 2015 płaciłam de facto w styczniu 2016, to czy również biorę ją pod uwagę sumując wszystkie składki zapłacone w 2015 roku? Czy nie powinno się również sumować składki zapłaconej w styczniu 2015 za grudzień 2014? zwiń
Autor: Justyna (17-04-2016 20:24:42)
Temat: Obliczenie całej sumy na ubezpieczenie zdrowotne za 2015 rok
Jeśli składkę na ubezpieczenie dobrowolne za grudzień 2015 płaciłam de facto w styczniu 2016, to czy również biorę ją pod uwagę sumując wszystkie składki zapłacone w 2015...pokaż całą treść
Jeśli składkę na ubezpieczenie dobrowolne za grudzień 2015 płaciłam de facto w styczniu 2016, to czy również biorę ją pod uwagę sumując wszystkie składki zapłacone w 2015 roku? Czy nie powinno się również sumować składki zapłaconej w styczniu 2015 za grudzień 2014? zwiń
Autor: Adam (03-04-2016 01:19:14)
Temat: Do Wandy
Wando, jeśli suma składek ZAPŁACONYCH W 2015 (nie przed, nie po) wynosi 4412,16 to odliczyć możesz 7.75% a liczymy to następująco, wedle wzoru ZUS: "Suma składek opłaconych w...pokaż całą treść
Wando, jeśli suma składek ZAPŁACONYCH W 2015 (nie przed, nie po) wynosi 4412,16 to odliczyć możesz 7.75% a liczymy to następująco, wedle wzoru ZUS: "Suma składek opłaconych w danym roku / 9 * 7.75" Zatem 4412,16 : 9 * 7.75 = 3799,36 Odliczyć zatem możesz 3799,36 i tyle też powinnaś wpisać w polu Składki Zdrowotne. Pozdrawiam.zwiń
Autor: WANDA (30-03-2016 15:06:32)
Temat: ODLICZENIE SKŁ.ZDROWOTNEJ OD PODATKU ZA 2015R.
SKŁADKĘ ZDROWOTNĄ ZA 2015R. PŁACIŁAM OSOBIŚCIE /PRAWA AUTORSKIE/ OGÓŁEM ZA CAŁY ROK ZAPŁACIŁAM KWOTĘ 4,412,16ZŁ ILE Z TEGO MOGĘ ODLICZYĆ OD PODATKU?
Autor: Mateusz (18-03-2016 14:57:51)
Temat: Błąd w zdrowotnym za 2015
Chyba jest błąd w podanej stawce do odliczenia za zdrowotny w 2015 r - powinno chyba być 2879,45?
Autor: janina (12-03-2016 16:50:09)
Temat: składka z 01/2016
Pan Piotr ma rację w tabeli jest błąd w styczniu ma być odliczona składka 757,76 a nie 754,67 i cala tabela jest w związku z tym źle policzona.Proszę...pokaż całą treść
Pan Piotr ma rację w tabeli jest błąd w styczniu ma być odliczona składka 757,76 a nie 754,67 i cala tabela jest w związku z tym źle policzona.Proszę o poprawieniezwiń
Autor: KASIA (10-03-2016 13:28:45)
Temat: DO XXX
W PIT-11 jest podana kwota składki zdrowotnej którą już odliczamy od podatku w PIT-37
Autor: KASIA (10-03-2016 13:23:42)
Temat: do piotr
Piotrze składka jest podana dobrze, ponieważ w grudniu 2015 roku taka właśnie była należna do zapłaty a oznaczenie 01/2016 oznacza że odliczona od dochodu za okres 01/2016
Autor: elbast (07-03-2016 18:05:09)
Temat: ubezpieczenie zdrowotne w Luxmed
Mając umowę o pracę potrącane są składki na ubezpieczenie zdrowotne.Dodatkowo wykupione ubezpieczenie zdrowotne w Luxmed może być odliczone od podatku w całosci jesli wynosiło 1500 zł?
Autor: piotr (03-03-2016 11:08:49)
Temat: składka z 01/2016
W tabeli składka z dobrowolnym chorobowym za 01/2016 jest 754,67 a moim zdaniem powinna być 757,76 tak jak była płacona przez cały 2015 rok. Jeśli się mylę to...pokaż całą treść
W tabeli składka z dobrowolnym chorobowym za 01/2016 jest 754,67 a moim zdaniem powinna być 757,76 tak jak była płacona przez cały 2015 rok. Jeśli się mylę to proszę o wytłumaczenie .zwiń
Autor: XXX (21-02-2016 23:25:16)
Temat: składki zdrowotne
Jeśli od pracodawcy otrzymałam PIT-11 w którym mam podaną składkę zdrowotna to przy rozliczeniu PIT-37 mogę zmienić tą składkę /z 9% na 7,75 czy odwrotnie/
Autor: magda (21-02-2016 12:23:18)
Temat: Jak rozliczycpit 37 ?
skladki na ubezpieczenia spoleczne , podlegajace odliczeniu od dochodu wpisujemy w picie 37 w rubryce skladki na ubezpieczenia spoleczne pozycja 99???
Autor: Ama999 (22-04-2015 01:20:12)
Temat: odliczenie skłądek na ubezpieczenie społeczne
Witam, Mam pytanie odnośnie wpisywanej kwoty w PIT36 poz. 145. W ubiegłym roku PIT rozliczała księgowa i nie mogę dojść do tego jak to zostało wyliczone. Składki...pokaż całą treść
Witam, Mam pytanie odnośnie wpisywanej kwoty w PIT36 poz. 145. W ubiegłym roku PIT rozliczała księgowa i nie mogę dojść do tego jak to zostało wyliczone. Składki są płacone najniższe dla jednoosobowej działalności. A ze wszystkich stron, które przejrzałam wynika, iż powinna tam być suma wpłaconych składek w roku, którego dotyczy rozliczenie. Pozdrawiamzwiń
Autor: Justyna (15-04-2015 15:48:04)
Temat: Świadzenie zdrowotne do odliczenia
Czy w związku ze zmianą składki na ubezpieczenie społeczne, ulegnie także zmianie od kwietnia świadczenie zdrowotne do odliczenia od przychodu, czy do końca roku 2015 będzie...pokaż całą treść
Czy w związku ze zmianą składki na ubezpieczenie społeczne, ulegnie także zmianie od kwietnia świadczenie zdrowotne do odliczenia od przychodu, czy do końca roku 2015 będzie wynosić 240,60 zł???zwiń
Autor: Darek127 (02-04-2015 00:15:09)
Temat: Tabela odliczeń w 2015 nie jest aktualna !!!
Od kwietnia składka na ubezpieczenie społeczne będzie wynosić 754,67 / 696,47zł. Tak więc od maja odliczenia będą inne niż w tabeli
Autor: allex1234 (27-03-2015 22:21:45)
Temat: Odliczenie składek przy ryczałcie ewidencjonowanym
Opisalibyście jakie kwoty miesięcznie może odliczyć podatnik takiego podatku. Mam na myśli odliczenie składki na ubezpieczenie społeczne,,zdrowotne widać w tym artykule
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz
Drukuj