Wskaźniki

 

Pomoc eksperta

ZUS

Odliczenia składek ZUS

Terminowo opłacane najniższe składki ZUS przedsiębiorców w 2015

Za okres
podatku dochodowego
Odliczenie składek ZUS od dochodu Odliczenie składek zdrowotnych
od podatku
z dobrowolnym chorobowym bez dobrowolnego chorobowego
miesięcznie narastająco miesięcznie narastająco miesięcznie* narastająco*
cały 2015   9027,63 zł   8332,36 zł   2879,45 zł
01-12/2015 754,67 zł 9027,63 zł 696,47 zł 8332,36 zł 240,60 zł 2879,45 zł
01-11/2015 754,67zł 8272,96 zł 696,47 zł 7635,89 zł 240,60 zł 2638,85 zł
01-10/2015 754,67 zł 7518,29 zł 696,47 zł 6939,42 zł 240,60 zł 2398,25 zł
01-09/2015 754,67 zł 6763,62 zł 696,47 zł 6242,95 zł 240,60 zł 2157,65 zł
01-08/2015 754,67 zł 6008,95 zł 696,47 zł 5546,48 zł 240,60 zł 1917,05 zł
01-07/2015 754,67 zł 5254,28 zł 696,47 zł 4850,01 zł 240,60 zł 1676,45 zł
01-06/2015 754,67 zł 4499,61 zł 696,47 zł 4153,54 zł 240,60 zł 1435,85 zł
01-05/2015 754,67 zł 3744,94 zł 696,47 zł 3457,07 zł 240,60 zł 1195,25 zł
01-04/2015 757,76 zł 2990,27 zł 699,56 zł 2760,60 zł 240,60 zł 954,65 zł
01-03/2015 757,76 zł 2232,51 zł 699,56 zł 2061,04 zł 240,60 zł 714,05 zł
01-02/2015 757,76 zł 1474,75 zł 699,56 zł 1361,48 zł 240,60 zł 473,45 zł
01/2015 716,99 zł 716,99 zł 661,92 zł 661,92 zł 232,85 zł 232,85 zł
cały 2014   8 597,56 zł   7 937,21 zł   2786,73 zł


Powyższa tabela przedstawia odliczenia dla najniższych składek ZUS (narastająco w każdym miesiącu).

 

>>> Znamy już wysokość składek ZUS na 2016 <<<

 

Jak to liczymy? W styczniu 2015 odliczamy składkę za grudzień 2014 (płatne do 10.01), a w lutym odliczamy składkę za styczeń 2015 r. (płatne do 10.02). Dlatego kwota 1474,75 zł  za okres 01-02.2014 dotyczy odliczenia składek za grudzień 2014 i za styczeń 2015 (716,99+ 757,76 = 1474,75 zł). 

Odliczeniu w danym roku podlegają składki faktycznie zapłacone w roku podatkowym, bez względu na okres, którego dotyczą, w kwocie nie większej niż 7,75% podstawy wymiaru składki zdrowotnej w okresie, za który zostały naliczone.

Terminowo opłacane najniższe składki ZUS przedsiębiorców w 2014

Za okres
podatku dochodowego
Odliczenie składek ZUS od dochodu Odliczenie składek zdrowotnych
od podatku
z dobrowolnym chorobowym bez dobrowolnego chorobowego
miesięcznie narastająco miesięcznie narastająco miesięcznie narastająco
cały 2014   8597,56 zł   7937,21 zł   2786,73 zł
01-12/2014 716,99 zł 8597,56 zł 661,92 zł 7937,21 zł 232,85 zł 2786,73 zł
01-11/2014 716,99 zł 7880,57 zł 661,92 zł 7275,29 zł 232,85 zł 2553,88 zł
01-10/2014 716,99 zł 7163,58 zł 661,92 zł 6613,37 zł 232,85 zł 2321,03 zł
01-09/2014 716,99 zł 6446,59 zł 661,92 zł 5951,45 zł 232,85 zł 2088,18 zł
01-08/2014 716,99 zł 5729,60 zł 661,92 zł 5289,53 zł 232,85 zł 1855,33 zł
01-07/2014 716,99 zł 5012,61 zł 661,92 zł 4627,61 zł 232,85 zł 1622,48 zł
01-06/2014 716,99 zł 4295,62 zł 661,92 zł 3965,69 zł 232,85 zł 1389,63 zł
01-05/2014 716,99 zł 3578,63 zł 661,92 zł 3303,77 zł 232,85 zł 1156,78 zł
01-04/2014 716,99 zł 2861,64 zł 661,92 zł 2641,85 zł 232,85 zł 923,93 zł
01-03/2014 716,99 zł 2144,65 zł 661,92 zł 1979,93 zł 232,85 zł 691,08 zł
01-02/2014 716,99 zł 1427,66 zł 661,92 zł 1318,01 zł 232,85 zł 458,23 zł
01/2014 710,67 zł 710,67 zł 656,09 zł 656,09 zł 225,38 zł 225,38 zł
cały 2013   8492,25 zł   7840,04 zł   2698,37 złPowyższa tabela przedstawia odliczenia dla najniższych składek ZUS (narastająco w każdym miesiącu).

Jak to liczymy? W styczniu 2014 odliczamy składkę za grudzień 2013 (płatne do 10.01), a w lutym odliczamy składkę za styczeń 2014 r. (płatne do 10.02). Dlatego kwota 1 427,66 zł  za okres 01-02.2014 dotyczy odliczenia składek za grudzień 2013 i za styczeń 2014 (710,67+ 716,99 = 1427,66 zł). 

Odliczeniu w danym roku podlegają składki faktycznie zapłacone w roku podatkowym, bez względu na okres, którego dotyczą, w kwocie nie większej niż 7,75% podstawy wymiaru składki zdrowotnej w okresie, za który zostały naliczone.

Z chwilą wprowadzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, możliwość ich odliczania od podatku dochodowego dotyczyła całości zapłaconych składek. Jednak od 2001r. występują coraz większe rozbieżności pomiędzy kwotą płaconą, a kwotą odliczaną, co oznacza, że nadwyżkę płacimy z własnej kieszeni i nie możemy jej odliczyć nawet od dochodu. Zgodnie z art.199 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ od stycznia 2007 roku składka wynosi 9% podstawy wymiaru.

Rok Składka
Płacona Odliczana
1999 7,5% 7,5 %
2000 7,5 % 7,5 %
2001 7,75 % 7,75 %
2002 7,75 % 7,75 %
2003 8 % 7,75 %
2004 8,25% 7,75 %
2005 8,5 % 7,75 %
2006 8,75 % 7,75 %
2007 9 % 7,75 %
2008 9 % 7,75 %
2009 9 % 7,75 %
2010 9 % 7,75 %
2011 9 % 7,75 %
2012 9 % 7,75 %
2013 9 % 7,75 %
2014 9 % 7,75 %
2015 9 % 7,75 %

 

Obliczenie składki zdrowotnej odliczanej w roku 2015

W art.27b ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mowa jest o odliczanej składce - jako składce za cały rok. Stąd też najpierw należy zsumować kwoty wpłacone na ubezpieczenie zdrowotne. Składka ta w sumie nie może być wyższa nić 7,75% podstawy wymiaru - również podstawy w całym roku. Sumę wpłat w okresie styczeń-grudzień należy podzielić przez 9,00 i pomnożyć przez 7,75.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2000r., Nr 14, poz.176 z późn. zm.):

Art. 26. 1. Podstawę obliczenia podatku (...) stanowi dochód (...) po odliczeniu kwot: (...)

2) składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm.):

a) zapłaconych w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących, (...)

- odliczenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku na podstawie art. 21, 52, 52a i 52c, oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

"Art. 27b. 1. Podatek dochodowy, obliczony zgodnie z art. 27 lub art. 30c, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne (...)

- obniżenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku na podstawie art. 21, 52 i 52a oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

2. Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

3. Wysokość wydatków na cele określone w ust. 1 ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie."

 


Komentarze

Autor: Ama999 (22-04-2015 01:20:12)
Temat: odliczenie skłądek na ubezpieczenie społeczne
Witam, Mam pytanie odnośnie wpisywanej kwoty w PIT36 poz. 145. W ubiegłym roku PIT rozliczała księgowa i nie mogę dojść do tego jak to zostało wyliczone. Składki...pokaż całą treść
Witam, Mam pytanie odnośnie wpisywanej kwoty w PIT36 poz. 145. W ubiegłym roku PIT rozliczała księgowa i nie mogę dojść do tego jak to zostało wyliczone. Składki są płacone najniższe dla jednoosobowej działalności. A ze wszystkich stron, które przejrzałam wynika, iż powinna tam być suma wpłaconych składek w roku, którego dotyczy rozliczenie. Pozdrawiamzwiń
Autor: Justyna (15-04-2015 15:48:04)
Temat: Świadzenie zdrowotne do odliczenia
Czy w związku ze zmianą składki na ubezpieczenie społeczne, ulegnie także zmianie od kwietnia świadczenie zdrowotne do odliczenia od przychodu, czy do końca roku 2015 będzie...pokaż całą treść
Czy w związku ze zmianą składki na ubezpieczenie społeczne, ulegnie także zmianie od kwietnia świadczenie zdrowotne do odliczenia od przychodu, czy do końca roku 2015 będzie wynosić 240,60 zł???zwiń
Autor: Darek127 (02-04-2015 00:15:09)
Temat: Tabela odliczeń w 2015 nie jest aktualna !!!
Od kwietnia składka na ubezpieczenie społeczne będzie wynosić 754,67 / 696,47zł. Tak więc od maja odliczenia będą inne niż w tabeli
Autor: allex1234 (27-03-2015 22:21:45)
Temat: Odliczenie składek przy ryczałcie ewidencjonowanym
Opisalibyście jakie kwoty miesięcznie może odliczyć podatnik takiego podatku. Mam na myśli odliczenie składki na ubezpieczenie społeczne,,zdrowotne widać w tym artykule
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz
... Drukuj