Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2021
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2021

Przedsiębiorstwo w spadku nie skorzysta z uproszczonego opłacania zaliczek w 2019 r.

Piotr Szulczewski

Śmierć przedsiębiorcy zmusza albo do zamknięcia jego działalności, albo do kontynuowania jej poprzez zarząd sukcesyjny. Wybierając kontynuację, obowiązkowym jest opłacanie zaliczek na podatek. Zarządca musi pamiętać, że nie może zdecydować się na wszystkie formy ich płacenia, dostępne dla zmarłego przedsiębiorcy.

Informacje o zaliczkach w formie uproszczonej znajdą się w deklaracji podatkowej

W momencie przejmowania przedsiębiorstwa w zarząd, może ono stosować różne zasady opłacania zaliczek na podatek dochodowy. Mogą to być:

  • zasady ogólne (płatność comiesięczna)
  • kwartalne
  • uproszczone – w wysokości 1/12 kwoty wcześniej uzyskanego przychodu,
  • kredyt podatkowy. 

Zarządca sukcesyjny trafiając na zasady ogólne kontynuuje ich stosowanie i płaci zaliczki tak samo, jak zmarły przedsiębiorca.

Kwartalne zaliczki można wpłacać dalej

Jeżeli zmarły przedsiębiorca w roku podatkowym, w którym zmarł, wpłacał zaliczki kwartalnie, to przedsiębiorstwo w spadku może stosować ten sposób w tym roku podatkowym. Pierwszą zaliczkę przedsiębiorstwo w spadku oblicza za miesiąc albo kwartał, w którym dokonano zgłoszenia, o kontynuowaniu prowadzenia tego przedsiębiorstwa, a jeżeli zgłoszenia nie dokonano - za miesiąc albo kwartał, w którym został ustanowiony zarząd sukcesyjny, uwzględniając przy jej obliczeniu dochody przedsiębiorstwa osiągnięte od otwarcia spadku, i wpłaca w terminie do 20 dnia następnego miesiąca albo kwartału.

Kredyt podatkowy może być kontynuowany

W przypadku gdy zmarły przedsiębiorca korzystał ze zwolnienia z opłacania podatku na zasadach kredytu podatkowego, to do przedsiębiorstwa w spadku mają zastosowanie przepisy o takim kredycie podatkowym.

Przedsiębiorstwo w spadku bez zaliczek uproszczonych

Jak wskazuje przepis 44 ust. 6b PITU, podatnicy, z wyłączeniem przedsiębiorstw w spadku, mogą wpłacać zaliczki miesięczne w danym roku podatkowym w uproszczonej formie w wysokości 1/12 kwoty podstawy ustalenia - od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) lub działów specjalnych produkcji rolnej złożonym:

  1. w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy albo
  2. w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata.

Zatem przedsiębiorstwo w spadku nie może kontynuować przyjętej wcześniej metody opłacania zaliczek w sposób uproszczony – zarządca musi ustalić faktyczną wartość zaliczek za miesiąc przejęcia i wpłacać je w tej formie, nie kontynuując przyjętej wcześniej kwoty 1/12 podstawy ustalenia zaliczek.

Podatek PIT